Ursviksskolan årskurs 6-9

Ursviksskolan är en skola med förskoleklass och med elever upp till årskurs 9. Skolan ligger i centrala Ursviken nära idrottsplats, ishall och den kommunala biblioteksfilialen. På skolan går drygt 400 elever. Det finns möjlighet att välja fotboll eller hockey på elevens val.

Tillsammans strävar vi efter att skapa en frisk, framgångsrik och företagsam skola för både elever och personal. Målsättningen är att ge våra barn och ungdomar möjligheten att delta i skolans alla aktiviteter och erbjuda olika sätt att lära. Prioriterat är också individuella utvecklingsplaner och utvecklingssamtal. I samtliga årskurser jobbar vi för att träna barnens sociala och emotionella färdigheter, och utveckla en tillåtande lärandemiljö med god studiero. Förebyggande insatser mot mobbing och annan kränkande behandling sköts av vår likabehandlingsgrupp med stöd av Goingar. Klassråd och elevråd är levande inslag i skolans vardag och en viktig förutsättning för att utveckla elevdemokrati och elevinflytande.

Skolan är våra elever!

Välkommen till Ursviksskolan!

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-14