Yrkesutbildning Automationstekniker

En distansutbildning med tre laborationsveckor i Sundsvall och fyra laborationsveckor i Skellefteå. Utbildningen genomförs i samarbete med Teknikutbildarna.

Automationstekniker är ett brett yrke och arbetsuppgifterna skiftar beroende på vilken verksamhet man arbetar inom. Automationstekniker är en sammanfattande benämning. Det förekommer att man även kallas styr- och reglertekniker. Om arbetet utförs i en processindustri kan man även kallas instrumenttekniker. Man kan också vara anställd som underhållstekniker eller som servicetekniker inom verkstadsindustrin. En automationstekniker behöver nödvändigtvis inte arbeta inom industrin utan kan också arbeta inom t.ex. fastighetsautomation, försäljning av automationsutrustning, service/konsultföretag inom automation.

Vanliga arbetsuppgifter för automationstekniker är:
- Installation, konfigurering och driftsättning av automationsanläggningar
- Programmering av processtyrsystem och maskinstyrsystem
- Felsökning, service och underhåll av styr- och reglerutrustningar
- Utvecklingsuppgifter och ta fram nya tekniska lösningar. Det kan gälla förbättring av befintliga anläggningar eller utveckling av nya anläggningar
- Anställd hos företag som tillverkar automatiserade anläggningar eller robotar och sköter installation och service hos kunder. De kan också vara anställda av serviceföretag som sköter servicen av anläggningarna.

Eftersom arbetsuppgifterna är varierande behöver en automationstekniker kunskap om
styrteknik, reglerteknik och elektronik och mekatronik samt datorteknik och IT.

Upplägg

Kurserna läser du som distansstudier och du gör delproven över webben. Det är 7
laborationsveckor, spritt över studieperioden. Fyra av dem gör du på en av gymnasieskolorna i Skellefteå. De innehåller lärarledda teoretiska och praktiska genomgångar samt slutprov.

Ett fåtal laborationsveckor gör du på plats i Sundsvall.

I utbildningen ingår minst 8 veckors praktik på företag. Praktikplats ordnas i samråd mellan dig och läraren.

Mer information och schema får du vid kursstart.

Yrkescertifikat

Genom Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) kan du erhålla certifikat om du uppfyller branschkraven efter fullgjord utbildning och lärlingstid.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för kurslitterat i form av fakta- och övningsböcker samt för resa och logi vid labbtillfälle i Sundsvall.

Studietid

Utbildningen är på heltid och omfattar 1500 poäng på gymnasienivå. Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Studieperioder som du anger när du söker studiemedel på CSN hemsida. Sök för period
1 först. Period 2 söker du för i slutet av period 1.

Period 1: 2019-04-08 till 2019-12-06, 700 poäng på gymnasienivå.

Period 2: 2019-12-09 till 2020-09-11, 800 poäng på gymnasienivå.