Yrkesutbildning CNC-operatör

En utbildning i samarbete med Astar.

Som CNC-operatör är du med i hjärtat av produktionen. Du kvalitetssäkrar produktionsflödet från början tills produkten är färdig. I det ingår allt från att programmera maskiner utifrån ritningar till att planera, övervaka och kontrollera maskinernas arbete. Därför får du lära dig all nödvändig kunskap som att använda rätt utrustning för ändamålet, hur du använder CAD/CAM samt hur du bearbetar material med moderna processer inom industrin.

I de mer praktiska momenten får du styra CNC-maskiner, som används av branschen idag, samtidigt som vårt nära samarbete med näringslivet ger dig chans att skapa rätt kontakter inför framtida jobb. Efter avslutad utbildning har du både de teoretiska och praktiska kunskaperna som krävs för att bli certifierad CNC-operatör.

Upplägg

All lärarledd undervisning sker i Skellefteå.

Egna kostnader i utbildningen

Eleven betalar cirka 1500kr för kläder och utrustning. Dessutom tillkommer kostanden
för läroböcker och eventuellt annat utbildningsmaterial.

Studietid

Studietiden är cirka 38 veckor. Här hittar du datum då utbildningen startar och slutar. Utbildningen är på heltid och omfattar 950 poäng på gymnasienivå. Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kursplan

Industritekniska processer 1 100p
Människan i industrin 1 100p
Tillverkningsunderlag 1  100p
Produktionsutrustning 1 100p
Produktionsutrustning 2 100p
Datorstyrd produktion 1 100p
Datorstyrd produktion 2 100p
Produktutveckling 1 100p
CAD/CAM 100p
Orienteringskurs 50p
TOTALT:  950p

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år. För att kunna söka denna Vuxenutbildning behöver du ha gått klart grundskolan eller motsvarande. Ytterligare behörighetskrav är godkänt betyg eller motsvarade kunskaper i engelska 5, matematik 1 och svenska 1/svenska som andraspråk 1. Dessa krav ställer branschen för chans till anställning efter avslutad utbildning.

Vid urval för antagning kommer sökande som uppfyller och kan styrka behörighetskraven att prioriteras. För att bedöma din nivå i svenska och engelska kan ett nivåtest genomföras. Tag kontakt med vux@skelleftea.se.

Viktigt är också att du har:
- Viss datorvana och en egen dator som du kan ta med dig till teorilektionerna
- Förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå

Ansökan

Länk till ansökan hittar du här. Där hittar du också datum för sista ansökan och vilket datum utbildningen startar. Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning. Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.