Yrkesutbildning CNC-operatör

En utbildning i samarbete med Astar.

Som CNC-operatör är du med i hjärtat av produktionen. Du kvalitetssäkrar produktionsflödet från början tills produkten är färdig. I det ingår allt från att programmera maskiner utifrån ritningar till att planera, övervaka och kontrollera maskinernas arbete. Därför får du lära dig all nödvändig kunskap som att använda rätt utrustning för ändamålet, hur du använder CAD/CAM samt hur du bearbetar material med moderna processer inom industrin.

I de mer praktiska momenten får du styra CNC-maskiner, som används av branschen idag, samtidigt som vårt nära samarbete med näringslivet ger dig chans att skapa rätt kontakter inför framtida jobb. Efter avslutad utbildning har du både de teoretiska och praktiska kunskaperna som krävs för att bli certifierad CNC-operatör.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

Upplägg

All lärarledd undervisning sker i Skellefteå.

Egna kostnader i utbildningen

Eleven betalar cirka 1500kr för kläder och utrustning. Dessutom tillkommer kostanden för läroböcker och eventuellt annat utbildningsmaterial.

Du behöver också en egen dator som du kan ta med dig till teorilektionerna.

Studietid

Studietiden är cirka 38 veckor.

För dig som har studier under sommaren kan studieuppehåll förekomma.

www.skelleftea.se/yrkesutbildning hittar du datum då utbildningen startar och slutar.

Utbildningen är på heltid och omfattar 950 poäng på gymnasienivå. Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kursplan

Industritekniska processer 1 100p
Människan i industrin 1 100p
Tillverkningsunderlag 1  100p
Produktionsutrustning 1 100p
Produktionsutrustning 2 100p
Datorstyrd produktion 1 100p
Datorstyrd produktion 2 100p
Produktutveckling 1 100p
CAD/CAM 100p
Orienteringskurs 50p
TOTALT:  950p

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. Bifoga tidigare studieresultat och eventuella arbetsgivarintyg i din ansökan.

Branschkrav

För anställning efter avslutad utbildning begär arbetsgivare godkänt betyg i engelska 5, matematik 1 och svenska 1/Svenska som andraspråk 1.

Vid urval för antagning kommer sökande som är anställningsbara efter genomförd utbildning att prioriteras.

Ansökan

Länk till ansökan finns på sidan www.skelleftea.se/yrkesutbildning.

Där hittar du också datum för sista ansökan och vilket datum utbildningen startar.

Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning.

Om du saknar betyg i svenska eller engelska finns det möjlighet att genomföra en nivåbedömning. Tag kontakt med vux@skelleftea.se för mer information om nivåbedömning i god tid innan sista ansökningsdag.

Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Viktigt att du uppger korrekt mailadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:
- Angivna behörighetskrav
- Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Astar, Fredrik Eklund på telefonnummer 070-603 33 15 eller e post fredrik.eklund@astar.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv.
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.