Yrkesutbildning Industrielektriker

En distansutbildning med fem laborationsveckor i Skellefteå och en laborationsvecka i Sundsvall. Utbildningen genomförs i samarbete med Teknikutbildarna.

Som industrielektriker/automationstekniker installerar och monterar du el- och automationsutrustning till exempel styr- och reglersystem. Andra vanliga arbetsuppgifter för en industrielektriker är service, underhåll och idrifttagning av el- och automatikutrustningar. Du kan vara anställd i ett industriföretag eller i ett installations-/serviceföretag och utföra uppdrag på industrier och offentliga byggnader/anläggningar.

Upplägg

Kurserna läser du som distansstudier och du gör delproven över webben. Det är sex laborationsveckor, spritt över studieperioden. Fem av dem gör du på en av gymnasieskolorna i Skellefteå. De innehåller lärarledda teoretiska och praktiska genomgångar samt slutprov.

En laborationsvecka gör du på plats i Sundsvall.

I utbildningen ingår minst åtta veckors praktik på företag. Praktikplats ordnas i samråd mellan dig och läraren.

Mer information och schema får du vid kursstart.

Yrkescertifikat

Genom Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) kan du erhålla certifikat som
installationselektriker och industrielektriker efter fullgjord utbildning och lärlingstid.

Lärlingstiden är 1600 timmar, cirka 40 veckor.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för kurslitterat i form av fakta- och övningsböcker samt för resa och logi
vid labbtillfälle i Sundsvall.

Studietid

Utbildningen är på heltid och omfattar 1500 poäng på gymnasienivå. Utbildningen kan
finansieras med studiemedel från CSN.

Studieperioder som du anger när du söker studiemedel på CSN hemsida. Sök för period 1 först. Period 2 söker du för i slutet av period 1.

Period 1: 2019-04-08 till 2019-12-06, 700 poäng på gymnasienivå.

Period 2: 2019-12-09 till 2020-09-11, 800 poäng på gymnasienivå.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett
slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du
är yngre än 20 år.

Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning.
Ytterligare behörighetskrav till denna utbildning är godkänt betyg, eller motsvarande
kunskaper, i matematik 1, svenska 1/svenska som andraspråk 1 och engelska 5.
Dessa krav ställer branschen för att du ska få en lärlingsanställning efter avslutad
utbildning. Vid urval för antagning kommer sökande som uppfyller behörighetskraven
att prioriteras.

Viktigt är också att du har:
- Viss datorvana och en egen dator som du kan ta med dig till teorilektionerna
- Förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå

Ansökan

Du gör din ansökan på https://www.skelleftea.se/yrkesutbildning.
Där hittar du också datum för sista ansökan och vilket datum utbildningen startar.
Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.
I samband med ansökan bifogar du kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav.

Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Viktigt att du uppger korrekt mailadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:
- Angivna behörighetskrav
- Skollagen om Kommunal Vuxenutbildning, 20 kap, 11 §.
- Vuxenutbildningsförordningen 3 kap, 7 §.

Har du frågor

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Teknikutbildarna Anna-Lena Lindholm på telefonnummer 010-122 18 26 eller e-post anna-lena.lindholm@teknikutbildarna.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 070-293 51 38 eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
Centrum för studievägledning, CV, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post till cv@skelleftea.se. Du kan också besöka CV i hus D på Campus Skellefteå. För öppettider se CV:s hemsida www.skelleftea.se/cv.