Utbud och tjänster

Kommunhälsan erbjuder dig som är chef hjälp på många olika sätt. Du kan få allt från råd och stöd till utbildningar inom många olika områden. Kommunhälsan kan också besöka en arbetsplats eller arbetsgrupp.

Kontakta Kommunhälsan

0910 - 73 52 00