Utövat våld i nära relation

Du (man eller kvinna) som lever eller har levt i en relation där ditt beteende kan ha skrämt, kränkt, sårat eller skadat dina närstående, psykiskt eller fysiskt, kan få stöd och behandling för att ändra ditt sätt att vara. Centrum mot våld kan ge dig professionell hjälp. Det finns alternativ till våld.

Centrum mot våld 

Känner du igen dig i något av det här? 

 • Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång så att någon i din närhet känt sig rädd eller illa till mods? 
 • Upplever din partner eller barn att du kontrollerar dem och begränsar deras frihet på ett sätt som gör det svårt för dem?
 • Har du varit fysisk eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära? 
 • Du har inte använt våld men känner rädsla för att det ska ske? 
 • Du är orolig för att barnen ska fara illa utifrån något av ovanstående? 

Här kan du läsa mer om vad våld är

Vi erbjuder individuell- eller gruppbehandling för att hjälpa dig att hitta sätt att vara som inte skadar dina närstående, vare sig på insidan eller utsidan. Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om vad vårt behandlingsstöd innebär.

Vi hjälper dig – ring 020-73 55 55

Centrum mot Våld finns i Skellefteå. I den verksamheten ingår flera delar, bland annat behandling av dem som använder/använt våld mot sina nära. För att få kontakt med oss ring 020-73 55 55 och lämna ett telefonnummer där du går att nå. Vi ser gärna att det är du som tycker att du behöver hjälp som själv hör av dig till oss. Det är gratis att ringa och samtalen syns inte på din telefonräkning. Vi lyssnar av telefonsvararen under vardagar och hör av oss till dig så snart vi har möjlighet. 

Kostnadsfritt

Det kostar ingenting att få hjälp och stöd av oss. Personalen har tystnadsplikt, vilket betyder att de som arbetar på Centrum Mot Våld inte får berätta för andra om det som du säger. Det enda undantaget är om det kommer fram att barn under 18 år far illa. Då kontaktar personalen, i första hand i samarbete med dig, socialtjänsten så att barnet kan få stöd och hjälp för egen del. Har du behov av tolk hjälper vi dig att ordna det.
 
På Centrum mot våld får du möjlighet att:

 • lära dig att hantera och sätta gränser för din ilska och aggressivitet 
 • samtala kring ansvar, makt och vanmakt
 • få stöd i din föräldraroll (bl.a. Bryt våldsarvet)
 • träffa andra personer med liknande erfarenheter
 • skaffa kunskap om våld och hur det påverkar
 • bearbeta våldshändelser
 • träna dig i alternativ till våld 

Vad är våld?

Våld är alla handlingar som skrämmer, skadar, smärtar eller kränker och som genom detta försöker att påverka eller styra andra människor.
Läs mer här om vad våld innebär och hur det definieras 

Bryt våldsarvet – föräldraförberedelser mot våld

Har du själv erfarenhet av våld i din uppväxtfamilj och oroar dig för hur det ska påverka dig som förälder? Du kanske redan är förälder till små barn eller funderar på att bli förälder? Kanske tvekar du på om du ska klara av föräldraskapet utifrån dina erfarenheter av våld?
Centrum mot våld kan ge dig hjälp i din föräldrauppgift genom kursen Bryt våldsarvet. Läs mer om innehåll och kurstillfällen här.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-01-27