Utsläpp av farliga ämnen

Utsläpp av farliga ämnen kan påverka samhället på många olika sätt. Här får du information om hur du ska förbereda dig eller agera vid till exempel utsläpp av giftig gas, farliga ämnen i dricksvattnet eller om det inträffar en kärnteknisk olycka.

Vid ett utsläpp av kemikalier och ämnen som är farliga för allmänheten ska räddningstjänsten skicka ut ett VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten. VMA-signalen ska alltid följas av ett varningsmeddelande i Sveriges Television och Sveriges Radio P4.

Detta får du veta i ett varningsmeddelande vid utsläpp av farliga ämnen

  • Vad som har hänt.
  • Vad som är det akuta hotet.
  • Information om vad du ska göra för att skydda dig.
  • Vad allmänheten ska göra för att underlätta räddningsarbete.

Ofta kan varningsmeddelandet vid farliga utsläpp handla om att du ska

  • Gå in – du har bättre skydd mot gaser eller radioaktiva ämnen inomhus än utomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation. Då kommer det inte in förorenad luft.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4. Där får du information om vad som har hänt.
  • Hjälp andra. Till exempel kan du släppa in personer som behöver skydd inomhus.
  • Stanna inne.

Om olyckan drabbar dricksvatten och kranvattnet så kan meddelandet handla om var du kan få tag i friskt vatten.


Din beredskap vid kärnteknisk olycka (Krisinformation.se)

Din beredskap vid kemikalieolycka (Krisinformation.se)

Skellefteå kommuns information om VMA, viktigt meddelande till allmänheten

Farlig verksamhet i Skellefteå kommun

I Skellefteå finns det 20 anläggningar som är klassade som farlig verksamhet. Av de 20 farliga verksamheterna omfattas 14 även av Sevesolagstiftningen, som handlar om att vidta åtgärder för att förhindra och begränsa konsekvenserna vid en allvarlig kemikalieolycka.

Farlig verksamhet i Skellefteå kommun

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-03-29