Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen arbetar med att förbättra stödprocesser och bidrar till snabbare digitalisering av Support och lokaler. I uppdraget ligger också att bygga upp stödresurser för utveckling av e-tjänster inom kommunen.

 

Ansvarig nämnd: Nämnden för support och lokaler
Informationen granskades: 2017-02-17