Vad innebär tonaliteten?

Ett sätt att tänka. Inte fler regler.

Fler regler?

Nej. För många regler är ett dåligt recept för god kommunikation. Guiden hjälper dig att tänka i enlighet med varumärket och bli mer fri i ditt skrivande.

Kommunikationsstrategin då?

Kommunikationsstrategin är ett strategiskt dokument som berättar vad kommunens varumärke ska stå för, men inte hur du ska tänka när du skriver för att nå dit. Därför finns tonalitetsguiden, för att visa hur.

Språkhandboken då?

Språkhandboken hjälper dig att följa språklagen och att skriva vårdat, enkelt och begripligt. Att skriva klarspråk, kort sagt. Den är en viktig grund för alla våra texter. Med den som grund blir tonaliteten nästa lager, det som särskiljer oss från andra.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-01-04