Välj en yrkeshögskoleutbildning som leder till jobb

Vill du vidareutbilda dig eller satsa på en helt ny karriär? Yrkeshögskolan i Skellefteå ger dig möjlighet till både kompetenshöjning och karriärväxling. Tillsammans med arbetslivet skapar vi utbildningar utifrån aktuella behov, vilket innebär stora jobbchanser. Nio av tio får jobb efter examen.

Yrkeshögskolans utbildningar drivs i samarbete med arbetslivet, som har en central roll både före, under och efter utbildningarna. Det innebär att utbildningarna är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov av kompetens och leder till aktuella yrkesroller. Det ökar chansen för jobb efter utbildningen.
Yrkeshögskolan har ett målinriktat arbetssätt, vilket märks inte minst genom LIA (lärande i arbete) där du som studerande får utveckla dina praktiska färdigheter i skarpt läge på en relevant arbetsplats.
Utbildningarna finns inom många olika branscher. Flera av dem är på distans. Kolla in aktuella utbildningar här!

Så blir du behörig

Yrkeshögskolans utbildningar har ett allmänt förkunskapskrav, vilket innebär en gymnasieexamen eller motsvarande. Vissa utbildningar kräver särskilda förkunskaper, som specifika kurser från gymnasieskolan eller yrkeserfarenhet. Du som saknar något av detta ska ändå inte tveka att skicka in din ansökan. Vid antagningen bedöms alltid dina sammanvägda kunskaper och just dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen, så tänk alltså på att dörren till en ny utbildning kan stå öppen även för dig som saknar den formella behörigheten.

Skellefteå – en stad i utveckling

Skellefteå är en växande stad i omvandling. De närmaste åren kommer en mängd nya arbetstillfällen att skapas, liksom nya bostäder och ny infrastruktur. Kom hit och var en del av den utvecklingen. Yrkeshögskolan huserar på Campus Skellefteå, på den centrumnära södra sidan av Skellefteälven. Här finns också många andra verksamheter, som universitetsutbildning och forskning, en mängd vuxenutbildningar på gymnasienivå och en rad företag. Här finns idrottshall, restaurang och café och ett stort, aktivt bibliotek med modern arkitektur och vacker utsikt över älven.

Unik bostadsgaranti

Som yrkeshögskolestuderande på Campus Skellefteå har du bostadsgaranti via det kommunala bostadsbolaget Skebo. Alla studentbostäder ligger nära Campus och med gångavstånd till centrum. Du har som studerande på yrkeshögskolan i Skellefteå också rätt till studiemedel från CSN och kan enkelt ansöka om detta via deras hemsida. Du är försäkrad under skoltid och under utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA), oavsett om det görs i Sverige eller utomlands. Att studera på yrkeshögskolan i Skellefteå ska kännas tryggt och säkert. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för dig och ditt nästa steg i arbetslivet!


”Yrkeshögskolan är till för dig som vill byta karriär eller vidareutbilda dig. Utbildningarna är framtagna i nära samarbete med näringslivet och leder till ett yrke med stora jobbchanser. Nio av tio får jobb efter examen.”