Välkommen till Vallens förskola

Vår förskola ligger i den vackra byn Vallen, cirka 3,5 mil från Skellefteå och 2 mil från Lövånger. Vi har en avdelning och barnen är i åldrarna 1-5-år. Här har vi en härlig utemiljö nära skog och sjö och en stor utegård med lekpark, grillplats och bärbuskar. På vintern har vi tillgång till hockeyplan och skidspår. Inomhus har vi också generösa utrymmen.

Vår verksamhetsidé

Vi arbetar i ett 1-16-årsperspektiv med fokus på att sätta barnen i centrum. Hos oss är trygghet och delaktighet ledord. Barnen ska vara delaktiga och ha inflytande i sin egen vardag genom att deras tankar tas tillvara och blir grund för vad som sker i undervisningen. Vi tror på att barn är kompetenta och vi vill att de ska få möjlighet att bli självständiga genom att utmanas och få känna glädje att lyckas.

Vår vision

  • En förskola där barnen är huvudpersoner i sin egen vardag. Barnen ska möta pedagoger som bedriver undervisning som är meningsfull, lustfylld och kreativ varje dag.
  • En förskola där miljön och förhållningssättet är utmanande, tillåtande, utforskande, inspirerande och kreativ.
  • En förskola där alla pedagoger ständigt reflekterar tillsammans med kollegor för att utveckla sin undervisning och sitt förhållningssätt med fokus på barnets bästa.
  • En förskola full med glädje och där alla är viktiga.

Så arbetar vi för att nå våra mål

Vi arbetar efter en struktur där grundverksamheten är i fokus under höstterminen och fördjupning genom projekt under vårterminen. Förskolans gemensamma mål är i fokus på alla våra gemensamma träffar och varje förskola skapar sedan egna mål utifrån barngruppens behov, förutsättningar och intressen. Målen följs upp och utvärderas kontinuerligt i vår utvecklingsplan.

Likabehandling

Vi har tagit fram en plan som är en del av förskolans utvecklingsplan och som vi följer upp och utvärderar kontinuerligt under året. I arbetet har vi använt oss av ämneslitteratur och reflekterat tillsammans kring de olika begreppen vi mött och vad det innebär. De satsningar vi gör kring digitala verktyg och lärmiljöer blir lika fördelade på alla avdelningar.

För att skapa en vi-känsla och en likvärdighet jobbar vi med gemensamma mål och en gemensam struktur kring vårt utvecklingsarbete. Vi har en fokusgrupp bestående av pedagoger som arbetar med likabehandlingsfrågor på olika sätt och som träffas några gånger per termin.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-06-05
Sida

Mat på förskolan

Förskolan har en egen matsedel. Flertalet förskolor har egna tillagningskök. Ett antal förskolor får sin mat från den närliggande skolan. Se tabellen ...

Läs mer