Din faktura

Varannan månad får du en gemensam faktura för dina vatten- och avloppstjänster samt dina sophämtningtjänster. Den första fakturan för året kommer i februari. På den här sidan förklarar vi lite närmare vad de olika delarna på fakturan består av och vad som menas.

Uppgifter att ha till hands när du kontaktar oss

Varannan månad får du en gemensam faktura för dina vatten- och avloppstjänster samt dina sophämtningtjänster.

Den första fakturan för året kommer i februari. Längst upp, uppe i det högra hörnet på din faktura hittar du fakturanummer, kundnummer och OCR-nummer, om du ringer till oss och har frågor så se till att ha dom uppgifterna nära till hands.

Vatten och avlopp

Under vatten och avlopp hittar du dina fasta kostnader som varierar beroende på vilket abonnemang du har samt dina rörliga kostnader.

Din beräknade årsförbrukning är det som styr dina rörliga kostnader, det vill säga vad du beräknas ha förbrukat under den perioden som fakturan avser.

Den fasta avgiften täcker bland annat administration och ledningsnätet som krävs för att tillhandahålla tjänsterna samt underhåll av det.

Du ser även vad du betalar för fast avgift för din mätare. En vattenmätare är inget du kan välja bort, den ska finnas där för att vi ska kunna ta rätt betalt. Blir det ändringar i hushållet, till exempel fler eller färre personer så kan det vara anledning att du hör av dig så att vi kan justera din beräknade vattenförbrukning.

Sophämtning

Under rubriken Sophämtning hittar du din grundavgift, i den ingår administration, omhändertagande av hushållens farliga avfall, återvinningscentralernas skötsel och drift, transport av avfallet, grovsopsinsamling med mera.

Kostnaderna som kommer sedan påverkas av vilket abonnemang du har valt. De olika abonnemangen kan du läsa mer om på sidan abonnemang, eller klicka på bildpuffen till höger på den här sidan.

Smidigare betalning

Du kan betala din faktura på olika sätt. Via din internetbank kan du anmäla dig till e-faktura och autogiro. Du kan också anmäla dig för autogiro genom att ta ut blanketten på vår webbplats eller beställa den hos kundtjänst. Det vinner både du och kommunen på.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-13
Sida

Avgifter, regler och abonnemang

Här kan du läsa om vad anläggningsavgifter och brukningsavgifter är och när du ska betala det. Här beskriver vi även när du räknas som en abonnent.

Läs mer