Nu är vattnet friskförklarat i hela Skellefteå (sida från 2011)

Det omfattande jobbet med att spola rent hela ledningsnätet är nu över och vi kan nu äntligen dricka vattnet igen.

Spolningsområden

 • 19/9 Nu är det omfattande jobbet att spola rent ledningsnätet avklarat och vi kan alla dricka vattnet direkt ur kranen igen.
 • 19/9: Områdena norr om Skellefteå och inom Rönnskärsverken är nu friskförklarade
 • 6/9: Spolningen i Kåge är nu påbörjad.
 • 5/9: Idag beslutade bygg- och miljönämnden i Skellefteå att häva kokningsrekommendationen, som nu hävs i två etapper. För alla i och kring centralorten hävs kokningen från midnatt (6 september). För de som bor norr om Skellefteå och inom industriområdet för Rönnskärsverken hävs kokningen den 19 september.
 • 1/9: Ett dokument som beskriver kommunens arbete under vattenkrisen har nu publicerats. Informationen kommer att utökas och kompletteras efter hand.  Ladda ner dokumentet här
 • 1/9: Ett förslag till slutrapport som ska behandlas av bygg- och miljönämnden på måndag den 5 september släpptes idag. Läs rapporten här (pdf, nytt fönster) Bilaga, karta (pdf, nytt fönster)
 • 31/8: Nu har arbetet med att spola de norra delarna påbörjats, det vill säga sträckningen från Solbackens industriområde och upp mot Ostvik, in mot Kåge, Ersmark och Kusmark.
 • 29/8: Just nu bräddas vattentornet i Ersmark. I morgon börjar rengöringen av vattenreservoarerna på industriområdet för Rönnskärsverken.
 • På gång: Helgen den 27-28 augusti kommer Skelleftehamn och Örviken efterspolas. På måndag, 29 aug, startar provtagning i Skelleftehamn och Örviken samt spolning i orterna norr om Solbackens handlesområde.
 • 16 aug: Nu har vi påbörjat arbetet med att spola LZÖ (låg zon östra d.v.s. Skelleftehamn och Örviken).
 • 8 aug: Vi börjar den 8 aug med att brädda vår reservoar i Ursviken. Reservoaren kommer senare i veckan att rengöras. Själva spolningen av ledningarna i MZÖ (mellanzon östra d.v.s. Ursviken och Bergsbyn) startas under onsdagen och beräknas att pågå under ca en vecka.
 • 29 juli: Renspolning av ledningsnätet i Solbackens handelsområde samt HZE (Hedensbyns industriområde) håller nu på avslutas samtidigt som vi nu påbörjat arbetet med att spola LZ, dvs centrala stan, Sörböle samt Anderstorp.
 • 26 juli : Renspolning av ledningsnätet i Solbackens handelsområde samt HZE (Hedensbyns industriområde). 
 • 20 juli: Renspolning av ledningsnätet i HZB-D, dvs delar av Norrböle, Morön och Morö backe inleddes under måndagen och beräknas pågå under minst 6 dagar.
 • 12 juli: Vattenreservoar vid Solbacken rengörs och jobbet med att spola rent ledningsnätet fortsätter sen med bostadsområdena Sjungande dalen, Dalkarlsliden och Stämningsgården och påbörjas sen i områdena Sunnanå och västra Falkträsket.
 • 6 juli: bostadsområdena Sjungande Dalen, Dalkarlsliden och Stämningsgården renspolas.  Området kallas HZA på de kartor som finns under fliken "kartor" och under länkar till höger.


Renspolningen passerar oftast utan att det märks. Det finns dock en liten risk att vattnet blir missfärgat. Om det inträffar; öppna kallvattenkranen och låt rinna några minuter. Det kan också bli ett lägre tryck på vattnet ur kranen.

Använd alla kranar där du bor
Genom att använda vattnet som vanligt till dusch, tvätt och disk både med varm- och kallvattenkranarna spolar du själv rent i den sista delen av ledningen fram till din kran. Tänk på att använda alla kranar så att alla ledningar i huset spolas ur.

Efter det att spolningen av ledningarna är avslutade i ett delområde kommer vattentornet att tömmas och tvättas rent innan det fylls upp på nytt.

Vanliga frågor och svar

Om du vill veta mer om Crytosporidium så har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren. Puffen hittar du till höger.

Har du fler frågor om hur smittan sprids så kan du kontakta Västerbottens läns landsting eller Smittskyddsinstitutet. Länkar finns till höger.

Kontakta kundtjänst

Känner du dig orolig eller har frågor är du välkommen att kontakta kommunens kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00.

Tillhör du näringslivet är du välkommen att ringa på samma nummer som ovan det vill säga 0910-73 50 00. Det finns utvalda handläggare som svarar på frågor som handlar om just näringslivet. Läs mer  på den här sidan:
Livsmedel och Cryptosporidium

Följ oss via sociala medier

Facebook och Twitter uppdaterar vi också om läget. Följ oss via våra sociala medier.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2015-03-19
Nyhet

Europa minskar avfallet

2019-11-21 Temaveckan Europa minskar avfallet pågår. Skellefteå kommun Avfall och Exploratoriets bidrag, skolprogrammet ”Källsortering och sopskoj med Råttan & R...

Läs mer