Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Du som studerar till sjuksköterska är välkommen att göra din praktik inom Skellefteå kommuns hälso- och sjukvård. Vi kan erbjuda dig verksamhetsförlagd utbildning både inom vår äldreomsorg och inom verksamheten stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

Din verksamhetsförlagda utbildning kan exempelvis vara på ett särskilt boende för äldre, eller så kan du praktisera inom hemvården där personer får sjukvård i sina hem.

Du får en bra lärmiljö

Vi har en stöttande, kollegial och välkomnande lärmiljö, där du har tillgång till en skrivplats, dator och internetuppkoppling. Våra handledare är genuint intresserade av att handleda studenter och du får en bra introduktion från start.

Du får växa med ansvaret

Vi arbetar med personcentrerad vård och du får möta många olika patienter med varierande sjukdomsbilder och behov. Gradvis får du delta mer aktivt och självständigt i arbetsuppgifterna.

Du får goda chanser till jobb i Skellefteå kommun

Du har möjlighet arbeta både under studietiden och ferier. Redan efter första terminen får du möjlighet att arbeta som vårdbiträde.
Efter fjärde terminen kan du arbeta hos oss som undersköterska i hemvården i nära samarbete med sjuksköterska. När du är färdigutbildad sjuksköterska har du goda möjligheter att få anställning hos oss.

Här kan du läsa mer om kommunens hälso- och sjukvård

Du får tillgång en rikt fritidsutbud

Vill du ha fler argument för varför du ska välja Skellefteå för din praktik, veta mer om praktiska saker som boende och vad som erbjuds i fråga om upplevelser och miljö?

Läs mer på Skellefteåportalen

Du får bostad

Visste du att Skellefteåbostäder, Skebo, erbjuder en unik bostadsgaranti för dig som är student?

Här kan du läsa mer bostadsgarantin

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2015-10-21