Vilka är det vi behöver nå?

30–40 åringar som har en relation till Skellefteå.

Kommunikationsstrategin berättar att vår primära målgrupp är flyttbenägna, redo att rota sig och intresserade av t.ex. trygga levnads- och boendemiljöer, ett mångsidigt näringsliv och ett rikt fritids- och kulturliv.

När vi testade tonaliteten mot målgruppen lärde vi oss att mottagaren har en tydlig uppfattning om hur en kommun kommunicerar – ”byråkratiskt”, ”omständligt” och ”intetsägande” är återkommande omdömen. En del tycker att det vore okej, eller till och med bra, om Skellefteå kommun bröt mot de förväntningarna. Andra vill gärna att det ska vara som det alltid har varit. Nästan alla vi har pratat med reagerar negativt när vi har försökt skriva mer som kompisar än som en myndighet, särskilt negativt reagerade de på talspråk. 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-01-04