Vitbergsområdet– här samsas många olika värden

Skellefteå kommun har genomfört en stor studie över ekosystemtjänster i Vitbergsområdet. Genom att identifiera och värdera ekosystemtjänsterna har vi fått en helhetsbild över de många olika värden som ryms inom Skellefteås mest besökta skogs- och rekreationsområde.

Sida

Vitbergsområdet

Vitbergsområdet är Skellefteås stora stadsnära motions- och rekreationsområde. Här samsas friluftsliv, motionärer, elitidrottare, SM-tävlingar och för...