Sjukanmälan VUX

Om du blir sjuk ska du anmäla det till skolan.

Du kan skicka e-post direkt till din lärare eller mejla till expeditionen på VUX här: Skicka epost 

Studerar du med studiemedel eller studiestartsstöd?

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan och berätta att du är studerande. Du ska helst göra det första dagen du är sjuk. Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första sjukdagen, måste du ha särskilda skäl.

Sjukanmäl dig hos Försäkringskassan

CSN vid sjukdom

Det finns trygghetsregler inom studiemedlen för studerande som blir sjuka eller behöver vara hemma för vård av barn eller närstående. De får behålla studiemedlen och resultatkravet blir lägre. Dessutom kan lånedelen skrivas av vid längre tids frånvaro. En förutsättning är att de anmäler sin sjukdom eller vårdperiod.

CSN om Studiemedel vid sjukdom