Bild på Automationsoperatör

Yrkesutbildning Automationsoperatör - för en hållbar framtid

Som automationsoperatör i den nya gröna industrin som växer fram i Sverige och Europa har du en viktig roll i utvecklingen för en hållbar framtid.

Det händer mycket inom området och det finns goda möjligheter att få jobb efter avklarad utbildning. Skellefteå är ett växande europeiskt centrum för batteriindustrin, där företagsetablering och rekryteringar är i full gång.

Automationsoperatörer arbetar i rena och torra miljöer och genom automatisering är industriarbetet inte längre så tungt som det varit. Arbetsuppgifterna innebär exempelvis automatiserad tillverkning, kvalitetskontroll, förebyggande underhåll och provtagningar. Det viktiga är att du har ett intresse för teknik och problemlösning.

Eftersom det här är första gången utbildningen startar kommer deltagarna att ingå i en pilotgrupp med ett begränsat antal platser. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande med utbildning och/eller erfarenhet från industri eller teknikområdet.
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

Upplägg

Utbildningen innehåller teori och praktiska inslag. Vissa delar kommer att ske på distans, andra genomförs på Campus Skellefteå.

Kurserna Interna transporter genomförs som arbetsplatsförlagt lärande hos Solkraft Öst, Näsuddsvägen 14, 932 32 Skelleftehamn.
Du ansvarar själv för att ta dig till de lokaler där utbildningen hålls.

Undervisningen sker delvis på engelska och en stor del av utbildningsmaterialet är på engelska.

Ett kortare juluppehåll kan bli aktuellt. Mer information om lokaler, schema, juluppehåll och upplägg får du vid utbildningsstart.

Egna kostnader i utbildningen

Eleven betalar cirka 4000 kr för tillgång till skyddskläder och utbildningsmaterial.  I kostnaden ingår även intyg för HLR, ADR 1.3, grundläggande brandkunskap, ergonomi (tunga lyft) samt truck- och traverskort som du får vid godkänd utbildning.

Kostnaderna faktureras efter påbörjad utbildning.

Du behöver ha tillgång till egen bärbar dator för att ta del av undervisningsmaterialet under lektionerna på Campus samt under APL-perioden. Du behöver även tillgång till bärbar dator för att kunna bedriva studier på distans. Det är en förutsättning att datorn kan hantera Flash.

Att arbeta i rena och torra miljöer

I den framväxande industrin är arbete i renrum och torrum vanligt förekommande för att förhindra att produkterna blir förorenade.
I torrummet är luftfuktigheten väldigt låg. Det innebär att om du har problem med exempelvis eksem kan du behöva arbeta på andra platser i produktionen.

För mer information kring dessa delar hänvisar vi till bransch som kan svara mer utförligt på dina eventuella frågor. Kontaktväg till bransch finner du nedan.

Studietid

Utbildningen är på heltid och omfattar 575 poäng på gymnasienivå.
Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kursplan

Kurs Kurskod  Poäng
Människan i industrin
MÄIMÄN01
100 p
Avhjälpande underhåll 1
DRIAVH01
100 p

Industritekniska processer
INUINU01
100 p
Produktionsutrustning 2
PRUPRD02S
100 p
Interna transporter – truck
PRUINE00S
50 p
Interna transporter - travers
PRUINE00S
50 p
Orienteringskurs yrkesspråk*
KGYORI11C
50 p
Orienteringskurs grundläggande digital kompetens* KGYORI11G 25 p

* En orienteringskurs betygssätts inte. Den studerande får istället ett intyg. Orienteringskurser går inte att använda i en gymnasieexamen.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

Du behöver även vara klar med grundskolans matematik och svenska samt godkänt betyg i Engelska 5 eller motsvarande.

Viktigt! Bifoga dina betyg i din ansökan. Skanna eller fotografera betygen och lägg till filerna under ”Bifoga dokument” i ansökningsformuläret. Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Har du truck- eller traverskort? Skanna eller fotografera eventuella kort och lägg till filerna under ”Bifoga dokument” i ansökningsformuläret.

Ansökan

Du gör din ansökan på www.skelleftea.se/yrkesutbildning. Där står även datum för sista ansökan samt utbildningens start- och slutdatum.

www.skelleftea.se/yrkesutbildning kommer vi löpande att publicera datum för ytterligare starter av utbildningen.

I samband med ansökan bifogar du kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav. Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan innan sista ansökningsdatum. Skanna eller fotografera yttrandet där din hemkommun godkänt din ansökan och lägg till filen under ”Bifoga dokument” i ansökningsformuläret.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor.

Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:
- Angivna behörighetskrav
- Gällande lagstiftning

Har du frågor

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Utbildningsledare Bo-Erik Strömbäck på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se

Om branschrelaterade frågor:
https://northvolt.com/

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv. Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

Fotograf för bilden: William Steel