Kor på äng

Yrkesutbildning – lärling Djurskötare i mjölkproduktion

En utbildning i samarbete med Naturbruksgymnasiet och lokala mjölkbönder i Skellefteå kommun.

Utbildning ger dig en grundläggande yrkesutbildning inom lantbruk. Du får en ökad arbetslivserfarenhet, ett utökat kontaktnät och en inblick i branschen som helhet.
 
Möjligheter till arbete efter avslutad utbildning är goda.

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att arbeta inom lantbrukssektorn med mjölkproduktion.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess med viss företagsekonomisk förståelse.
 • Förmåga att göra rimlighetsbedömningar med avseende på till exempel fodergivor.
 • Kunskaper om arbetsmiljöfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt. 
 • Förmåga att bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande.  

Upplägg

Utbildningen sker till största delen av tiden som lärarande på den lärlingsplats du blir tilldelad. Lärlingsplatser finns på lantbruk i Skellefteå kommun. Vissa gårdar ligger så till att körkort och bil är att föredra, t ex. Kåge, Drängsmark, Renbergsvattnet och Burträsk. 

Om du blir antagen till utbildningen får du mer information om vilken lärlingsplacering som blir aktuell för dig. 

Schemalagd undervisning är 1 dag per vecka på Naturbruksgymnasiet i Burträsk. Under en begränsad period av utbildningstiden, ca 10 dagar, är basmaskinsträning (traktorkörning) skolförlagd.

Mer information får du vid kursstarten.

Egna kostnader i utbildningen

Cirka 1.500kr. Kostnaden är för träning traktorkörning, kurslitteratur, material och skyddsskor. 

Faktura för utbildningskostnader skickas hem till dig efter du börjat din utbildning.

Studietid

Studietiden är 22 veckor utan uppehåll. 

www.skelleftea.se/yrkesutbildning hittar du datum då utbildningen startar och slutar. 

Utbildningen är på heltid och omfattar 600 poäng på gymnasienivå. Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år. 

I din ansökan behöver du bifoga dina betyg för att delta i urvalet vid antagning.  

Viktigt är också att du har: 

 • Intresse av att jobba med djur
 • Möjlighet att själv ta dig till de olika orterna som är aktuella i den här utbildningen
 • Viss datorvana och en dator som du kan ta med dig till teorilektionerna
 • Förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå

Kursplan

Kurs Kurskod Poäng
Djuren i naturbruket DJUDJR0 100
Djurhållning DJUDJH0 100
Lantbruksdjur 1 LANLAN01 100
Lantbruksdjur 2 LANLAN02 100
Djurens biologi BIGDJE0 100
Fordon och redskap FOHFOR0 100

Ansökan

Du gör din ansökan via länken på www.skelleftea.se/yrkesutbildning.  

Där hittar du också datum för sista ansökan och vilket datum utbildningen startar. 

Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning. 

Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.  

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Viktigt att du uppger korrekt mailadress i din ansökan. 

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Utbildningsutvecklare Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.
 
Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.
 
Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post
 
Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv.
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.