Grundskolekurser för vuxna

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan till och med årskurs 9.

Kursstart Våren 2021

 • 11 januari
 • 15 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 24 maj
 • 14 juni

Utbildningen vänder sig till dig som

 • har kort utbildning
 • behöver förbättra dina kunskaper i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik
 • behöver förbereda dig för gymnasiestudier eller kombinera grundläggande studier med gymnasiestudier.

Du studerar heltid eller deltid. Du börjar på den nivå där du befinner dig och genom ett flexibelt arbetssätt har du möjlighet att klara kursen i en snabbare eller långsammare takt beroende på dina förkunskaper. Du lär dig också att ta ansvar för din egen inlärning.
Du får betyg efter avslutad kurs: A-F (F är icke godkänt). 

Svenska som andraspråk grund kvällskurs/närdistans

För dig som inte kan studera på dagtid finns det två alternativ att studera, antingen i kvällskursen eller i närdistans inom kvällskursen i samråd med din lärare, förutsatt att du deltar i befintliga muntliga och skriftliga examinationer.

Svenska som andraspråk grund delkurs 1-4
Delkurs 1 100 p, delkurs 2-4 200 p

Delkurs 1: Förkunskapskrav: SFI D
Delkurs 2: Förkunskapskrav: DK 1
Delkurs 3: Förkunskapskrav: Dk 2
Delkurs 4: Förkunskapskrav: DK 3

Dagkurs100 %
50%
Lektioner och examinationer dagtid

Kvällskurs
Flexibel studietakt

 

Grundskolekurser

 • Engelska

  Du arbetar med de fyra basfärdigheterna tala, lyssna läsa och skriva. Du läser och lyssnar på litteratur, poesi och musik. Du ser filmer, serier och nyheter från olika medier. Du använder datorn för allt ovanstående och även för att skriva vissa längre texter.

 • Orienteringskurs

  Läs- och skrivsvårigheter finns hos många fler än man tror. Kanske är du en av dem? På VUX kan du få kvalificerad hjälp med dina svårigheter. Innan du börjar kursen kan vi göra en dyslexiutredning som ligger till grund för undervisningen.

 • Matematik

  Kursen ger kunskaper i de fyra räknesätten, överslagsräkning, procenträkning, geometri, algebra och funktionslära. Du får möjlighet att använda datorn i vissa avsnitt, t ex i statistiska undersökningar med hjälp av olika diagram.

 • Svenska/Svenska som andraspråk

  Du arbetar i olika arbetsformer med basfärdigheterna tala, läsa och skriva. Du läser litteratur och övar både muntligt och skriftligt att berätta, beskriva, referera, recensera och argumentera. I kursen ingår också studieteknik, grammatik och språkhistoria och du får lära dig att använda datorn som ordbehandlare och informationskälla.