Skolledning och personal

 

Skolledare

Simon Dahlgren, Verksamhetschef Vuxenutbildningen
Ansvar: Administration, ValiWeb

Elisabeth Öhlund, Rektor
Ansvar: Gymnasiekurser, grundläggande kurser, särskild utbildning för vuxna.

Jenni Andersson, Rektor
Ansvar: CV, vårdutbildning.

Ulf Olofsson, Rektor
Ansvar: SFI, svenska för invandrare och Yrkeshögskolan (Yh).

Ellinor Berglund, Utbildningssamordnare
Ansvar: Yrkesutbildningsutvecklare 

 

Expeditionspersonal

Skoladministratörer:

Åsa Lindgren
Johanna Lundgren
Linnea Gustavsson, Lärcentrum
Tove Örnkloo

Utbildningsadministratör Yrkeshögskoleutbildningar:

Linnea Gustavsson
Tove Örnkloo


Övrig personal

Kontakta oss via mail: vux@skelleftea.se
eller via kundtjänst: 0910-73 50 00