Styrdokument och rapporter

Läs om vilka mål ledningsgruppen har

 

Vuxenutbildningens verksamhet styrs av dokumenten nedan

 


Kvalitetsrapporter 

  • Systematiskt kvalitetsarbete 2016  (pdf, nytt fönster)