Prövning

Prövning är till för dig som vill läsa in en kurs på egen hand och få betyg eller för att höja ett redan satt betyg. För dig som har ett godkänt betyg, men skulle vilja ha ett högre betyg är det endast prövning du är hänvisad till.

Prövningstillfälle

19 februari  (sista ansökningsdag 31 december)

29 april (sista ansökningsdag 29 februari)

16 september (sista ansökningsdag 30 juni)

11 november (sista ansökningsdag 30 september)
 
En prövning ska behandla alla delar av det centrala innehållet och visa på kunskaper och förmågor gentemot samtliga kunskapskrav. Prövningen kan därför  bestå av flera moment, såsom muntliga examinationer, hemtentamen samt salsprov. Längre ned på sidan kan du klicka på respektive kurs för mer detaljerad information.
 
Efter sista ansökningsdag får du återkoppling med namn och kontaktuppgifter på den lärare som hanterar den kurs du ansökt om att få pröva dina kunskaper i. Du har ett eget ansvar att kontakta angiven lärare, för att bli inbjuden till ett informationstillfälle. Där får du detaljerad information om vilka moment som gäller för specifik kurs. Informationstillfället sker i nära anslutning till prövningsperiodens start och du har sedan fem veckor på dig att genomföra eventuella delmoment samt förbereda dig inför prov. Sista datum i varje prövningsperiod utgör provdatum för salsprov på VUX i Skellefteå oavsett kurs.

Ansökan

Ansök genom att skicka ett mejl till vux@skelleftea.se Skriv namn, personnummer samt vilken kurs du vill pröva dina kunskaper i.

Bifoga antingen F/IG-betyg eller bevis på betald avgift.

Vid prövning i naturvetenskapligt ämne ska betyg eller godkänt laborationsintyg bifogas anmälan.

Betalning

En prövning kostar 500 kr/kurs om du inte har IG eller F, då är det gratis.

Pengarna återbetalas ej.

Betala till pg 126870–5, Skellefteå kommun. Ange på inbetalningen/meddelandefältet: Prövning, VUX 3519/363/9302/7749 och ditt namn.

Bifoga bevis på betald avgift tillsammans med anmälan.

Allmän information

Du ska infinna dig 15 minuter före utsatt starttid utanför expeditionen på VUX, hus G på Campus. Om du uteblir från prövning och senare önskar ett nytt prövningstillfälle så ska du betala en ny prövningsavgift.

Om inte kursen finns med i listan, mejla till vux@skelleftea.se skriv namn, personnummer och kurs så kan vi på VUX avgöra om det är möjligt att göra prövning i kursen. Om kursen ej finns på VUX så finns möjlighet att vända sig till vilken annan kommun som helst.

Här kan du läsa vad som ingår i en prövning för en kurs

(pdf, öppnas i nytt fönster):

Biologi 1 Biologi 2 Engelska 5 Engelska 6
Entreprenörskap Fysik 1a Fysik 2 Företagsekonomi
Historia 1b Information och kommunikation 1 Kemi 1 Kemi 2
Matematik 1a Matematik 2b Matematik 3c Matematik 4
Naturkunskap 1b Naturkunskap 2 Organisation och ledarskap Privatjuridik
Psykologi 1 Religion 1 Samhällskunskap 1b Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2 Svenska som andraspråk 3 Svenska 1 Svenska 2
Svenska 3