Validering

En validering kan ge en strukturerad värdering och dokumentation av dina kunskaper – oavsett hur du skaffat dem. Genom validering kan din kompetens bli formellt erkänd. Det kan stärka din ställning på arbetsmarknaden eller öppna dörren till en högre utbildning. Grunden för en validering är en noggrann kartläggning av en individs samlade kunskaper och erfarenheter. Vi använder vårt eget kartläggningsverktyg, ValiWeb.

Validering mot yrkesinriktade gymnasiekurser

Har du haft ett yrke under lång tid och lärt dig yrket genom att praktiskt utföra arbetsuppgifterna? Då kan du ha skaffat dig kunskaper motsvarande innehållet i gymnasieskolans yrkesinriktade kurser. För mer information – kontakta vuxenutbildningen på vux@skelleftea.se.

Validering inför utbildning till lärare i gymnasieskolans yrkesämnen

Har du utbildat dig och varit verksam inom ett yrkesområde under lång tid? Känner du att det är dags att gå vidare och bli yrkeslärare  på gymnasial nivå? Kartläggningsverktyget ValiWeb används vid kartläggning inför behörighetsprövning för blivande yrkeslärare. Läs mer på respektive lärosätes hemsida.


Välkommen att kontakta oss på telefon 0910-73 50 00 (kundtjänst).

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden
Informationen granskades: 2019-12-11