Våra utbildningar

På VUX i Skellefteå finns flera olika utbildningsformer

Gymnasiekurser

Yrkesutbildningar

Yrkeshögskolan

Grundskolekurser för vuxna

Lärvux - Särskild utbildning för vuxna

SFI – Svenska för invandrare