Händr inom vården

Yrkesutbildning Vård och omsorg

Vård och omsorg är en utbildning för dig som vill arbeta med att stödja och vårda människor i olika omvårdnadssituationer. Efter utbildningen har du stora möjligheter till anställning.

I alla omvårdnadsyrken handlar det om att möta människor som behöver din hjälp eller ditt stöd på något sätt. Det kräver stor lyhördhet för människans förutsättningar och behov.
 
Vårdutbildningen inom Vuxenutbildningen i Skellefteå är certifierad av Vård- och omsorgscollege.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet.

Upplägg och studietid

Utbildningen pågår under cirka 1,5 år.

Utbildningen innehåller undervisning i klassrum, självstudier samt 12 veckor arbetsplatsförlagt lärande, APL. 

Dina kunskaper och tidigare yrkeserfarenheter kan valideras vilket i vissa fall kan leda till en kortare utbildning. 

Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Egna kostnader i utbildningen

Eleven betalar själv sin kurslitteratur.

Du behöver tillgång till egen bärbar dator till hemstudierna. Datorn kan också behövas till klassrumsundervisningen.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. Bifoga tidigare studieresultat och eventuella arbetsgivarintyg i din ansökan.

För att styrka dina språkkunskaper kan ett nivåtest genomföras. Läs mer på www.skelleftea.se/nivabedomning

Branschkrav

För anställning som Undersköterska eller Stödassisten efter avslutad utbildning kräver branschen godkänt betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1. Bifoga tidigare studieresultat i din ansökan.

Sökande som är anställningsbar efter avslutad utbildning prioriteras i urvalet vid antagning.

Kursplan

Kurs  Kurskod Poäng
Orienteringskurs  KGYORI11A 50p
Medicin 1  MEDMED01 150p
Psykologi 1  PSKPSY01 50p
Vård- och omsorgsarbete 1  VÅRVÅR01 200p
Vård- och omsorgsarbete 2  VÅRVÅR02 150p
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100p
Psykiatri 1 PSYPSY01 100p
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100p
Hälsopedagogik HÄLHÄL0 100p
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100p
Vård och omsorg vid demenssjukdom - fördjupningskurs GERVÅR0 100p
Akutsjukvård - fördjupningskurs SJUAKU0 200p

Ansökan

Du gör din ansökan på https://www.skelleftea.se/yrkesutbildning

Där hittar du också datum för sista ansökan och vilket datum utbildningen startar.  

I din ansökan motiverar du ditt val av yrkesinriktning för att underlätta urvalet vid antagning.

Kom ihåg att bifoga begärda dokument samt att ange korrekta kontaktuppgifter i din ansökan.

Om du söker från annan kommun så behöver din hemkommun bevilja din ansökan.  

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas endast via e-post. Viktigt att du uppger korrekt mailadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

  • Angivna behörighetskrav
  • Gällande lagstiftning
  • Uppfyller branschkraven

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Utbildningssamordnare Elisabeth Johansson på telefonnummer 0910-73 50 00 eller
e-post vux@skelleftea.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv.

Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.