Vårdpedagogik och handledning

Texten uppdateras!
Är du intresserad av handledning och vårdpedagogik?
Då är denna kurs rätt för dig!

Kursen ges i samarbete mellan Balderskolan och Vuxenutbildningen inom
Vård och Omsorgscollege, för medarbetare inom vård och omsorg.

Ämnet har sin grund i pedagogik, vårdvetenskap, psykologi och sociologi. Ämnet behandlar socialpedagogiska och pedagogiska frågor inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt mötet och relationen mellan patienter och brukare och personal. (se www.skolverket.se)

Kursen är upplagd med fyra träffar med start hösten 2020 eller våren 2021. Samtliga på Baldergymnasiet.

Vid första träffen, möter kursledare upp vid expeditionen på Baldergymnasiet.

Datum för träffarna hösten 2020:

Modul 1/träff 1: torsdag vecka 42
Modul 2/träff 2: torsdag vecka 46
Modul 3/träff 3: torsdag vecka 50
Modul 4/träff 4: torsdag vecka 3 2021 

Kl. 08.30-16.00, totalt 4 träffar som innehåller uppföljningar enskilt eller i grupp, föreläsningar, övningar, diskussioner mm.

Anmäl dig här till höstens omgång av kursen.

Datum för träffarna våren 2021:

Modul 1: tisdag vecka 7
Modul 2: tisdag vecka 11
Modul 3: tisdag vecka 16
Modul 4: tisdag vecka 20

Kl. 08.30-16.00, totalt 4 träffar som innehåller uppföljningar enskilt eller i grupp, föreläsningar, övningar, diskussioner mm.

Om du inte har möjlighet att delta i kursen behöver du meddela expeditionen på Baldergymnasiet. Telefon 0910 – 73 50 00.

Vi följer Folkhälsomyndighetens regler.

För mer information kontakta:
Jenni Andersson, rektor Vuxenutbildningen Skellefteå kommun
0910-73 50 00 (Kundtjänst)
jenni.andersson@skelleftea.se

Expeditionen Baldergymnasiet Telefon 0910 – 73 50 00.