Kvinna som sätter blommor med två äldre vårdtagare

Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska i Skellefteå (Distans)

Utbildningen startar 31 augusti 2020.

Till dig som är antagen ht-20
Välkommen till Yrkeshögskolan i Skellefteå!

OBS! Den första samlingsveckan kommer på grund av läget med Covid-19 att ske på distans, via Zoom. Möteslänk och mer information kommer i augusti.

Vi följer löpande utvecklingen med Covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens och Skellefteå kommuns rekommendationer.

Välkomstbrev

Litteraturlista

Terminsplanering

Utbildningens mål

Campuskarta

 

Spetsutbildning på distans

Distansutbildning, 50% studietakt, två år. Totalt nio samlingsveckor i Skellefteå. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet. Det garanterar att innehållet är det rätta och att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden.

Utbildningen omfattar 200 yrkeshögskolepoäng. Den genomförs på distans men med en till tre obligatoriska samlingsveckor per termin, vilket gör det möjligt att kombinera arbete med studierna. Utbildningen motsvarar halvtidsstudier under fyra terminer.

Samlingsveckorna är förlagda på Campus i Skellefteå med undervisning, studiebesök och föreläsningar måndag-fredag. Övriga veckor arbetar du självständigt eller i grupp med datorn som arbetsyta och kontaktlänk mellan kursdeltagare och lärare. Lärande i arbete, LIA, utgör 40 poäng uppdelat på två stycken fyraveckorsperioder. LIA är handledarledda studieveckor som genomförs ute på arbetsplatser.

Arbetsmarknad

Arbetsområden efter utbildningen ligger inom geriatrik, äldrepsykiatri, rehabilitering, handikappomsorg och äldreomsorg. Även inom akutmottagningar, medicin- och ortopedavdelningar kommer denna kompetens att efterfrågas.

Framtidens vård- och omsorg har ett stort behov av personal med specialistkompetens på alla nivåer. Utbildningen ger en fördjupad yrkeskompetens för att arbeta i team inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom/psykisk ohälsa hos äldre.

Utbildningen ger också möjligheter att fungera som handledare för personal och stöd till anhöriga. Efter utbildningen kan du även arbeta med utvecklingsfrågor och kvalitetsarbete inom området.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs följande:

 • Gymnasieexamen eller motsvarande. 
 • Godkända betyg omfattande minst 1250 poäng av yrkesämnen från Vård och omsorgsprogrammet eller äldre utbildningar inom vård och omsorg samt motsvarande inom vuxenutbildning.
 • Yrkeserfarenhet, motsvarande sammanlagt minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom vård och omsorg.
   
  Programgemensamma kurser ur vård och omsorgsprogrammet
 • Hälsopedagogik, 100p
 • Medicin 1, 150p
 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Psykiatri, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Vår 1, 200p
 • Vår 2, 150p

Totalt 950p

 • Utöver detta krävs 300 poäng valfria vårdinriktade gymnasiala kurser.

Beskrivning av urvalsgrunderna

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunderna är Tidigare utbildning samt längden på Yrkeserfarenhet, där antalet månader räknas om i poäng.

Tidigare utbildning

Följande gymnasiala kurser kan ge poäng i en urvalssituation:

 • Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p
 • Äldres hälsa och livskvalité, 200p
 • Psykiatri 2, 200p
 • Palliativ vård, 100p
 • Vårdpedagogik och handledning, 100p

100 gymnasiepoäng = 10 poäng
Tidigare utbildning kan ge max 70 poäng

Yrkeserfarenhet

Sammanlagt minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom vård och omsorg. Alternativt sammanlagt 24 månader halvtid osv.

1 poäng/månad i upp till fem år
Yrkeserfarenhet kan ge max 60 poäng

Vid lika urvalsvärde sker lottning