Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska i Skellefteå (Distans)

50% studietakt under två år.

Information till nya studenter augusti 2018

Välkommen till utbildningen

Utbildningens mål

Litteraturlista

Terminsplanering DUVO-18

Studentboende och bostadsgaranti

Campuskarta

 

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs följande:
• Gymnasieexamen eller motsvarande.
• Godkända betyg omfattande minst 1250 poäng av yrkesämnen från Vård och omsorgsprogrammet eller äldre utbildningar inom vård och omsorg samt motsvarande inom vuxenutbildning.
• Yrkeserfarenhet, motsvarande sammanlagt minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom vård och omsorg.
 
Programgemensamma kurser ur vård och omsorgsprogrammet
• Hälsopedagogik, 100p
• Medicin 1, 150p
• Etik och människans livsvillkor, 100p
• Psykiatri, 100p
• Psykologi 1, 50p
• Specialpedagogik 1, 100p
• Vår 1, 200p
• Vår 2, 150p
Totalt 950p
• Utöver detta krävs 300 poäng valfria vårdinriktade gymnasiala kurser.

 

Beskrivning av urvalsgrunderna

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunderna är Tidigare utbildning samt längden på Yrkeserfarenhet, där antalet månader räknas om i poäng.

Tidigare utbildning

Följande gymnasiala kurser kan ge poäng i en urvalssituation:
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p
Äldres hälsa och livskvalité, 200p
Psykiatri 2, 200p
Palliativ vård, 100p
Vårdpedagogik och handledning, 100p

100 gymnasiepoäng = 10 poäng
Tidigare utbildning kan ge max 70 poäng

Yrkeserfarenhet

1 poäng/månad i upp till fem år
Yrkeserfarenhet kan ge max 60 poäng

Vid lika urvalsvärde sker lottning

 

Om utbildningen

Arbetsområden efter utbildningen ligger inom geriatrik, äldrepsykiatri, rehabilitering, handikappomsorg och äldreomsorg. Även inom akutmottagningar, medicin och ortopedavdelningar kommer denna kompetens att efterfrågas. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet. Det garanterar att innehållet är det rätta och att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden.

 

Utbildningstid

Utbildningen omfattar 200 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen  genomförs på distans (med totalt nio samlingsveckor) ca 1-3 veckors obligatoriska samlingar per termin vilket gör det möjligt att kombinera arbete och studier. Utbildningen motsvarar halvtidsstudier under fyra terminer.


Samlingsveckorna är förlagda på Campus Skellefteå med undervisning, studiebesök och föreläsningar, övriga veckor arbetar du självständigt eller i grupp med datorn som arbetsyta och kontaktlänk mellan kursdeltagare och lärare. Lärande i arbete, LIA, utgör 40 poäng uppdelat på två stycken fyraveckorsperioder. LIA är handledarledda studieveckor som genomförs ute på arbetsplatser.


Arbetsmarknad

Framtidens vård- och omsorg har ett stort behov av personal med specialistkompetens på alla nivåer. Utbildningen ger en fördjupad yrkeskompetens för att arbeta i team inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom/psykisk sjukdom hos äldre.

Utbildningen ger också möjligheter att fungera som handledare för personal och stöd till anhöriga.
Efter utbildningen kan du även arbeta med utvecklingsfrågor och kvalitetsarbete inom området.

 

Kurser som ingår i utbildningen

Demenssjukdomar, psykisk ohälsa hos äldre, 50p
Etik, bemötande och förhållningssätt, 30p
Examensarbete, 10p
Kommunikation, 15p
Lärande i arbete 1, 20p
Lärande i arbete 2, 20p
Palliativ vård, 15p
Personcentrerad omvårdnad, 40p

Summa: 200p


Examen

För att erhålla examensbevis för yrkeshögskoleexamen krävs att samtliga kurser är godkända.

För den studerande som ej har godkänt på samtliga kurser utfärdas ett utbildningsbevis som innehåller de mål och betyg som den studerande uppnått.

 

Infoblad för utskrift

Ladda ner information om utbildningen (pdf, nytt fönster)

Vad vill du göra?

Ansöka till utbildningen