Kvinna framför dator i hotellreception

Hotel-, Restaurant- & Conference Management

Inga fler starter planeras för närvarande!

En utbildning som ger dig möjlighet till en karriär inom hotell- och besöksnäringen, en av våra mest växande industrier i Sverige. 100 % studietakt. Tre terminer. 300 YH-poäng. Utbildningen sker på distans med totalt 15 obligatoriska samlingsträffar i Skellefteå. Träffarna fylls med bland annat studiebesök och föreläsningar.

Om utbildningen

Utbildningen utvecklar din ledarskapsförmåga och ditt servicetänkande och leder till flera olika yrkesroller inom hotell- och besöksnäringen. Utbildningen ger dig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för en karriär i branschen. 

En tredjedel av utbildningen består av Lärande i arbete (LIA), där du under totalt 20 veckor får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete på olika företag i hotellbranschen, vilket ger dig unika möjligheter att knyta värdefulla kontakter. LIA-perioderna kan göras på valfri ort.

Studiebesök och föreläsare från hotellbranschen ingår som mycket viktiga delar i kurserna. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamen, projektarbeten, seminarier och inlämningsuppgifter, både individuellt och i grupp. Utbildningen avslutas med en fördjupning, ett specialiserat examensarbete, detta görs enskilt.

Efter avslutade studier är du väl förberedd för arbete såväl bakom kulisserna som att vara ett företags ansikte utåt.

Goda framtidsutsikter

Besöksnäringen är under snabb tillväxt med sysselsättningspotential i hela landet. Turismföretag har en högre tillväxttro och tillväxtvilja än genomsnittet för små och medelstora företag, både vad gäller viljan att växa genom ökad omsättning och genom att anställa ny personal.

Efter examen kan du arbeta som t.ex:

Frontoffice: Shiftleader / Supervisor / Assistent / Manager
Conference: Assistent / Manager
Sales and marketing: Assistent / Manager
Restaurant: Assistent / Manager
Guest Service: Assistent / Manager

För att vara behörig till utbildningen krävs följande:

  • Gymnasieexamen eller motsvarande. Om du är osäker kan du kontakta oss så berättar vi mer.

Lägst betyget E i följande eller motsvarande kurser:

  • Svenska 1 och  2/Svenska som andraspråk 1 och 2,
  • Engelska  5 och 6
  • Service och bemötande eller yrkeserfarenhet från ett serviceyrke.

Uppfyller du inte de formella behörighetskraven? Det kan ändå finnas möjligheter för dig att bli antagen till utbildningen.

Högst 20 procent av de studerande får antas till en YH-utbildning trots att de inte uppfyller kraven på behörighet och/eller eventuella krav på särskilda förkunskaper. För att antas på detta sätt ska den sökande bedömas kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Du kan även i din ansökan åberopa så kallad reell kompetens, som är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har oavsett hur du har tillägnat dig dem.

Terminstider för studenter som startar hösten 2019:

26 augusti 2019 - 10 januari 2020
13 januari 2020 - 29 maj 2020
24 augusti 2020 - 8 januari 2021