Kerstin test

testar

 

 

Examen

Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis och ansöka hos jordbruksverket om godkänd behörighet. Med fullgjord utbildning avses minst betyget godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Studiefinansiering

Utbildningen är studiemedelsberättigad hos CSN med samma regler som för universitet/högskola.
Kostnader för litteratur och gemensamma studieresor tillkommer.