Hander som håller ett kort med texten

Stödpedagog

Ny utbildning i Skellefteå

Information till dig som är antagen 2019

I dokumenten nedan hittar du den information som du behöver inför utbildningsstarten och de första veckorna.

Välkommen till oss! (pdf, nytt fönster)

Studiehandledning vecka 35 och 36 (pdf, nytt fönster)

Stödpedagoger är en efterfrågad resurs

Vill du arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet? Då är vår stödpedagogutbildning något för dig.

Som stödpedagog kommer du att arbeta för att säkra att individens behov står i centrum och att rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs.

Utbildningen ger dig möjlighet till en fördjupad pedagogisk och etisk kompetens i dina möten med både brukare och anhöriga samt i handledning av kollegor. Du får verktyg att skapa bärande, respektfulla relationer och ett lärande klimat.

Utbildningen förbereder dig för att i din roll som stödpedagog kunna planera, utforma, utföra och utvärdera ditt arbete på ett systematiskt och kvalitetssäkert sätt.

Stödpedagogutbildningen omfattar:

 • Fyra terminer
 • 50% studietakt
 • 200 YH-poäng
 • Distans med samlingsdagar i Skellefteå, där du själv bekostar resa och boende

Yrkesrollen

Stödpedagogen har en viktig pedagogisk roll i det dagliga arbetet, som ytterst ska främja den enskildes självbestämmande, delaktighet och integritet. Stödpedagogen ska även vara en resurs i tillämpningen av aktuell lagstiftning I vardagsnära situationer. Med sin fördjupade och specifika kompetens är stödpedagogen en resurs i det dagliga arbetet i arbetslaget och fungerar som ett stöd i kvalitetsarbetet för att uppnå helhetssyn, brukarfokus, utveckling och samordning.

Om utbildningen

Utbildningen bygger vidare på specifika kurser från gymnasieskolan och kräver även att du har yrkeserfarenhet från funktionshinderområdet.
I utbildningen ingår även lärande i arbete (LIA) som görs ute på en arbetsplats, exempelvis på din hemort.

Se utbildningens kurser under Kursbeskrivning Stödpedagog.

Behörighetskrav

 1. Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper
 2. Lägst betyget E i följande gymnasiala kurser från barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet:
  • Specialpedagogik 1, 100p
  • Hälsopedagogik, 100p
  • Kommunikation, 100p eller Etik och människans livsvillkor, 100p
  Eller motsvarande kursinnehåll i äldre utbildningar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
 3. Yrkeserfarenhet, motsvarande sammanlagt minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom funktionshinderområdet

Kontakta oss gärna vid funderingar.

Vid fler behöriga sökande än antal platser så görs ett urval.

Efter examen

Inom både den privata och offentliga omsorgen ställs allt högre kompetenskrav på den personal som arbetar inom funktionshinderområdet och nära brukaren. Med en utbildning till stödpedagog möter du upp mot de högre kraven och får specifika kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna kvalitetssäkra insatser inom vård och omsorg. Din kompetens blir bred och kan komma till nytta inom många olika verksamhetsområden.