Kille i verkstad med tunga maskiner i bakgrunden

Tekniker tunga maskiner

Vi tar emot sena anmälningar inför hösten 2019. Välkommen med din ansökan!

Arbetsmarknad med goda framtidsutsikter

Ökade krav på prestanda och miljö för fordon och maskiner inom gruv- och anläggningsbranschen ställer allt högre krav på kunnig personal. Detta leder till att gruv- och anläggningsbranschen har ett stort behov av tekniker för tunga maskiner och fordon. Spetskunskaper inom el, elektronik och hydraulik efterfrågas också till avancerade skördare och skotare. Stora pensionsavgångar tillsammans med infrastruktursatsningar innebär stort behov av nyrekrytering i dessa branscher.

Spetsutbildning som leder till jobb

Exempel på kurser:

  • EL/Elektronik/Systemteknik
  • Datakommunikation
  • Hydraulik
  • Tunga maskiner
  • Materiallära/Svetsteknik
  • Miljö och Kvalitetsteknik
  • LIA (lärande i arbete). Kan med fördel ske på hemorten!


Utbildningstid

Utbildningen omfattar 300 yrkeshögskolepoäng (1,5 år) och bedrivs på helfart av Vuxenutbildningen i Skellefteå. Utbildningen är både skol- och företagsförlagd. Den skolförlagda delen av utbildningen består av lärarledda lektioner, laborationer, grupparbeten och problemlösningsuppgifter med modern utrustning i ändamålsenliga lokaler. Den företagsförlagda delen sker ute på företag i branschen med utbildade handledare och utgör merparten av utbildningen och kan med fördel utföras på hemorten.

Behörighetskrav

  1. Examensbevis eller motsvarande motsvarande kunskaper
  2. Ett års yrkeserfarenhet inom tekniksektorn eller motsvarande, till exempel hobbyverksamhet.

Uppfyller du inte de formella behörighetskraven? Det kan ändå finnas möjligheter för dig att bli antagen till utbildningen.

Högst 20 procent av de studerande får antas till en YH-utbildning trots att de inte uppfyller kraven på behörighet och/eller eventuella krav på särskilda förkunskaper. För att antas på detta sätt ska den sökande bedömas kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Du kan även i din ansökan åberopa så kallad reell kompetens, som är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har oavsett hur du har tillägnat dig dem.