Kvinna i headset framför dator på resebyrå

TRAC-diplomerad Resekonsult

TRAC-diplomerad Resekonsult är en utbildning som syftar till att tillgodose resebranschens behov av kompetent personal. 100 % studietakt under två år. Utbildningen är på distans med samlingsträffar i Skellefteå.

Vi tar emot sena anmälningar inför hösten 2019. Välkommen med din ansökan!

Information till dig som är antagen 2019

Välkommen till oss! (pdf, nytt fönster)

Campuskarta (pdf, nytt fönster)

Kursöversikt (pdf, nytt fönster)

Terminstider för pågående utbildningar:

26 augusti 2019 - 10 januari 2020
13 januari 2020 - 29 maj 2020
24 augusti 2020 - 8 januari 2021 
11 januari 2021 - 28 maj 2021

Utbildningen är CSN-berättigande

För att vara behörig till utbildningen krävs följande:

  • Gymnasieexamen eller motsvarande. Om du är osäker kan du kontakta oss så berättar vi mer.
  • Lägst betyget E i följande eller motsvarande kurser:
    Svenska/Svenska som andraspråk 2
    Engelska 6
    Matematik 2
    Service och bemötande eller yrkeserfarenhet från ett serviceyrke.

Urval:
Urval kommer att göras baserat på en kombinerad bedömning av gymnasiebetyg, tidigare utbildning och antagningsprov.

Antagningsprovet kommer att hållas i maj. Det kommer att finnas möjlighet att göra det på plats i Skellefteå samt via webben.

Uppfyller du inte de formella behörighetskraven? Det kan ändå finnas möjligheter för dig att bli antagen till utbildningen.

Högst 20 procent av de studerande får antas till en YH-utbildning trots att de inte uppfyller kraven på behörighet och/eller eventuella krav på särskilda förkunskaper. För att antas på detta sätt ska den sökande bedömas kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Du kan även i din ansökan åberopa så kallad reell kompetens, som är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har oavsett hur du har tillägnat dig dem.

Vi utbildar framtidens Resekonsulter

TRAC-diplomerad Resekonsult är en tvåårig utbildning som syftar till att tillgodose resebranschens behov av kompetent personal. En utbildning som ger dig verktygen för framgång och som vänder sig till dig som är intresserad av resebyråverksamhet, är säljinriktad och målmedveten, har en naturlig känsla för service och är intresserad av att arbeta med människor i en rolig och spännande bransch.

Utbildningen är på distans, med obligatoriska samlingsträffar i Skellefteå, totalt 12 samlingsträffar under två år.  Utbildningen ger dig både en bredd och ett djup, du tränas i avancerade flygbokningssystem och utbildas av certifierade Amadeusinstruktörer. Du utvecklar de färdigheter i de system som arbetsgivare tydligt efterfrågar vid anställning på resebyrå och hos researrangörer. En tredjedel av utbildningen består av Lärande I Arbete, där du under totalt 28 veckor får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete på olika företag i resebranschen.

Studiebesök, studieresor såväl som föreläsare från resebranschen ingår som mycket viktiga delar i kurserna. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamen, projektarbeten, seminarier och inlämningsuppgifter, både individuellt och i grupp. Utbildningen avslutas med en fördjupning, ett specialiserat examensarbete, detta görs enskilt.

Utbildningen är en Travel Academy-godkänd utbildning.
Travel Academy (TRAC) = resebyråbranschens egen yrkesutbildning

Goda framtidsutsikter

Rese- och turismindustrin är världens snabbast växande industri. Resebranschen efterfrågar välutbildad och säljinriktad personal. Vår bedömning är att det fortsatt kommer att vara hög efterfrågan på grund av ökat resande, allt mer komplext resande, kommande pensionsavgångar och förändrade arbetsmetoder. Branschen har stort intresse av utbildningen och skolans nära samarbete med branschföretag garanterar att du får rätt kvalifikationer för din framtida karriär.

Examen

Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen.
Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Efter examen kan du arbeta som t.ex:

• Resekonsult
• Resesäljare
• Sales Agent
• Travel Consultant
• Online Support
• Customer Service Agent
• Reseproducent
• Projektledare
• Projektassistent
• Incoming Travel Agent