Kvinna i headset framför dator på resebyrå

TRAC Turism- och Resekonsult

Studera till Resekonsult på distans!

Nästa utbildningsstart hösten 2021. Ansökan öppnar i januari.

Drömmer du om att arbeta i turism- och resebranschen? Älskar du människor, upplevelser och resor? Vill du vara redo för en bransch i förändring när världen öppnar upp? Då är TRAC Turism- och Resekonsult rätt utbildning för dig och din väg in i en dynamisk bransch!

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Terminstider för utbildningsstart 2021

2021-09-20 - 2022-02-04
2022-02-07 - 2022-06-24
2022-08-29 - 2023-01-13
2023-01-16 - 2023-06-02

Vi utbildar framtidens Resekonsulter

TRAC Turism- och Resekonsult är en tvåårig utbildning som syftar till att tillgodose resebranschens behov av kompetent personal. En utbildning som ger dig verktygen för framgång och som vänder sig till dig som är intresserad av resebyråverksamhet, är säljinriktad och målmedveten, har en naturlig känsla för service och är intresserad av att arbeta med människor i en rolig och spännande bransch.

Vår bedömning är att resekonsulter kommer att vara efterfrågade även i framtiden. Vårt resande och turistande är i förändring och kommande års pensionsavgångar i kombination med nya arbetsmetoder kräver att det finns utbildad och kompetent personal inom området. Branschen har ett stort intresse av utbildningen och skolans nära samarbete med branschföretag garanterar att du får rätt kvalifikationer för din framtida karriär.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sker på distans med obligatoriska samlingsträffar i Skellefteå, planen är totalt 12 samlingsträffar under två år.  Utbildningen ger dig både en bredd och ett djup. Du tränas i avancerade flygbokningssystem och utbildas av certifierade Amadeusinstruktörer. Du utvecklar färdigheter i de system som arbetsgivare tydligt efterfrågar vid anställning på resebyrå och hos researrangörer. Studiebesök såväl som föreläsare från resebranschen ingår som mycket viktiga delar i kurserna. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamen, projektarbeten, seminarier och inlämningsuppgifter, både individuellt och i grupp. Utbildningen avslutas med en fördjupning, ett specialiserat examensarbete.

LIA (lärande i arbete)

En tredjedel av utbildningen består av LIA, där du under totalt 28 veckor får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete på olika företag i resebranschen, vilket ger dig unika möjligheter att knyta värdefulla kontakter.

TRAC – en extra kvalitetsstämpel

TRAC står för Travel Academy och är ett registrerat varumärke ägt av SRF, Svenska Resebyråföreningen. Branschen vet att de studerande från TRAC-utbildningen har den rätta kompetensen och inom branschen är TRAC mycket välkänd.

Efter examen kan du arbeta som:

 • Resekonsult
 • Resesäljare
 • Sales Agent
 • Travel Consultant
 • Online Support
 • Customer Service Agent
 • Reseproducent
 • Projektledare
 • Projektassistent
 • Incoming Travel Agent

För att vara behörig till utbildningen krävs följande:

 • Gymnasieexamen eller motsvarande. Om du är osäker kan du kontakta oss så berättar vi mer.
 • Lägst betyget E i följande eller motsvarande kurser:
  Svenska/Svenska som andraspråk 2
  Engelska 6

Urval

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Urval kommer att göras baserat på en kombinerad bedömning av gymnasiebetyg, tidigare utbildning och antagningsprov. Antagningsprovet kommer att hållas i maj. Det kommer att finnas möjlighet att göra det på plats i Skellefteå samt via webben

Saknar du grundläggande eller särskild behörighet?

Om du saknar formell behörighet kan du i din ansökan åberopa så kallad reell kompetens, som är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har oavsett hur du har tillägnat dig dem. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar få bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper som motsvarar behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen TRAC-diplomerad Resekonsult.