Kvinna i headset framför dator på resebyrå

TRAC Turism- och Resekonsult

Studera till Resekonsult på distans!

Utbildningen startar i september 2020. Vi tar emot sena ansökningar!

Till dig som blivit antagen till ht-20
Välkommen till Yrkeshögskolan i Skellefteå!


Välkomstbrev

Campuskarta

 

 • Drömmer du om att arbeta i resebranschen?
 • Älskar du människor, upplevelser och resor?
 • Har du lätt för att få kontakt och är förtroendeingivande?
 • Gillar du att sälja?

Då är TRAC Turism- och Resekonsult den rätta utbildningen för dig och din väg in i en dynamisk bransch.

TRAC-utbildningen är utformad i samarbete med resebranschen. Utbildningen ger den kompetens som branschen efterfrågar och merparten av studenterna får arbete direkt efter avslutad utbildning.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Terminstider för kommande utbildningsstart

200928-210212
210215-210702
210830-220114
220117-220603

Vi utbildar framtidens Resekonsulter

TRAC Turism- och Resekonsult är en tvåårig utbildning som syftar till att tillgodose resebranschens behov av kompetent personal. En utbildning som ger dig verktygen för framgång och som vänder sig till dig som är intresserad av resebyråverksamhet, är säljinriktad och målmedveten, har en naturlig känsla för service och är intresserad av att arbeta med människor i en rolig och spännande bransch.

Goda framtidsutsikter

Rese- och turismindustrin är världens snabbast växande industri. Resebranschen efterfrågar välutbildad och säljinriktad personal. Vår bedömning är att det fortsatt kommer att vara hög efterfrågan på grund av ökat resande, allt mer komplext resande, kommande pensionsavgångar och förändrade arbetsmetoder. Branschen har stort intresse av utbildningen och skolans nära samarbete med branschföretag garanterar att du får rätt kvalifikationer för din framtida karriär.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans, med obligatoriska samlingsträffar i Skellefteå, totalt 12 samlingsträffar under två år.  Utbildningen ger dig både en bredd och ett djup, du tränas i avancerade flygbokningssystem och utbildas av certifierade Amadeusinstruktörer. Du utvecklar de färdigheter i de system som arbetsgivare tydligt efterfrågar vid anställning på resebyrå och hos researrangörer.

LIA (lärande i arbete)

En tredjedel av utbildningen består av LIA, där du under totalt 28 veckor får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete på olika företag i resebranschen, vilket ger dig unika möjligheter att knyta värdefulla kontakter.

TRAC – en extra kvalitetsstämpel

TRAC står för Travel Academy och är ett registrerat varumärke ägt av SRF, Svenska Resebyråföreningen. Branschen vet att de studerande från TRAC-utbildningen har den rätta kompetensen och inom branschen är TRAC mycket välkänd.

Allt du behöver

Du tränas i avancerade flygbokningssystem och utbildas av certifierade Amadeusinstruktörer. Du utvecklar färdigheter i de system som arbetsgivare tydligt efterfrågar vid anställning på resebyrå och hos researrangörer.

Studiebesök såväl som föreläsare från resebranschen ingår som mycket viktiga delar i kurserna. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamen, projektarbeten, seminarier och inlämningsuppgifter, både individuellt och i grupp. Utbildningen avslutas med en fördjupning, ett specialiserat examensarbete.

Efter examen kan du arbeta som:

 • Resekonsult
 • Resesäljare
 • Sales Agent
 • Travel Consultant
 • Online Support
 • Customer Service Agent
 • Reseproducent
 • Projektledare
 • Projektassistent
 • Incoming Travel Agent

För att vara behörig till utbildningen krävs följande:

 • Gymnasieexamen eller motsvarande. Om du är osäker kan du kontakta oss så berättar vi mer.
 • Lägst betyget E i följande eller motsvarande kurser:
  Svenska/Svenska som andraspråk 2
  Engelska 6
  Matematik 1
  Service och bemötande eller yrkeserfarenhet från ett serviceyrke.

Urval

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Urval kommer att göras baserat på en kombinerad bedömning av gymnasiebetyg, tidigare utbildning och antagningsprov. Antagningsprovet kommer att hållas i maj. Det kommer att finnas möjlighet att göra det på plats i Skellefteå samt via webben

Saknar du grundläggande eller särskild behörighet?

Om du saknar formell behörighet kan du i din ansökan åberopa så kallad reell kompetens, som är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har oavsett hur du har tillägnat dig dem. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar få bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper som motsvarar behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen TRAC-diplomerad Resekonsult.