Fotografi: Ung kvinna arbetar framför två datorskärmar.

VFX-artist: 3D-visualisering och digital compositing

Heltid, 2,5 års studietid, studieort Skellefteå

Utbildningen startar i augusti 2020. Sista ansökningsdag 15 maj.

Rätt utbildning för dig?

Denna VFX-utbildning är skräddarsydd för dig som redan har en bra känsla för färg och form och ett brinnande intresse av att få jobba med digitala, visuella specialeffekter (VFX) inom datorspel, film, TV-serier och reklam – alternativt inom visualisering för arkitektur och teknik.

Hos oss hittar du den perfekta mixen av studio och utbildning, som erbjuder det bästa från bägge världarna – och ger plats för egen kreativitet. Vi har skapat detta för att ge dig en rivstart i din VFX-karriär. Våra lärare är väldigt engagerade i uppgiften och kommer att inspirera, stötta och pusha dig till att nå de resultat som branschen efterfrågar.

Det enda formella kravet vi ställer på dig som ska gå utbildningen är att du ska kunna förstå och uttrycka dig på engelska (motsvarande gymnasieengelska). Detta då litteratur/kurser/programvaror ofta är på engelska och likaså många föreläsningar (internationella artister).

Läs mer på  www.visualmagic.se

Behörighetskrav

Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper, samt följande kurser:

  • Engelska 6, 100p, lägst betyget E/3/G

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet görs på en sammanvägning av följande delar:          
a. Tidigare utbildning: Intyg kring sökandes utbildning i kreativa ämnen, exempelvis estetprogram, eftergymnasial utbildning och/eller enstaka kurser inom konst, film, grafik eller liknande (25 poäng).

b. Erfarenhet: Formulär/intyg som påvisar yrkeserfarenhet, fritidsintressen, inspirationskällor, datormognad och erfarenheter samt andra kunskaper (reell kompetens) i för utbildningen relevanta ämnen (max 25 poäng).  

c. Särskilt prov: Digitalt arbetsprov som visar praktisk färdighet. Instruktioner för inlämningsuppgiften skickas till de som ansökt och är behöriga (max 50 poäng).

Kursöversikt

Obligatoriska kurser

Agilt projektarbete 10 p
Foto och film - ljus, komposition och kamerateknik 20 p
Preproduktion (Previs) 10 p
Motion Capture 40 p
3D-visualisering - introduktion 35 p
Digital Compositing - introduktion 35 p
Virtual Production (Real-time) 40 p
Examensarbete 30 p
Lärande i arbete 130 p
Summa: 350

Valbara kurser

3D-visualisering - inriktning 50 p
Digital Compositing - inriktning 50 p
3D-visualisering - fördjupning 1 50 p
3D-visualisering - fördjupning 2 50 p
Digital Compositing - fördjupning 1 50 p
Digital Compositing - fördjupning 2 50 p

Yrkesroller

  • 3D-grafiker/3D Artist
  • Lighting/Lookdev/Modeling/Technical/FX/Compositing/Concept Artist
  • Character Modeler/Rigger/Animator
  • Motion Capture Operator
  • Pipeline Technical Director
  • VFX Producer/Coordinator/Artist

Vad vill du göra?

Infoblad VFX-artist -20