Yrkesutbildning Lager- och terminalarbetare

Som lager- och terminalarbetare jobbar du med lager och logistik på företag eller i större godsterminaler. Arbetet handlar huvudsakligen om lastning och lossning av material och produkter med olika sorters truckar som hjälpmedel. Om något fattas eller är fel noterar man det eller kontaktar leverantören. Varorna märks med dataetiketter för att hamna på rätt ställe och till rätt kund.

I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. Även på lagret ska produkterna så snabbt som möjligt komma vidare till kunderna. 

Trots hjälpmedel som rullband, lyftanordningar och automatiska kranar kan tunga lyft förekomma både i terminaler och på lager. 

Som terminalarbetare och lagerarbetare måste man vara serviceinriktad och ha gott ordningssinne. Arbetet är självständigt och fritt under ansvar. Arbetstiderna är schemalagda och förläggs även till kvällar och nätter. 

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

Upplägg

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som lager- och terminalarbetare. 

Du kommer att få lära dig om hantering av varor och gods, lagerprocesser och maskinell godshantering. Vid godkänd utbildning erhåller du truckkort. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår som en del av utbildningen. 

Utbildningen sker i Skellefteå i samarbete med Movant. Självstudier ingår som en del av utbildningen.

Egna kostnader i utbildningen

Eleven betalar själv för skyddskläder och kurslitteratur. Kostnaden uppgår till cirka 2500 kronor.  

Du behöver också tillgång till en egen dator som du kan ta med dig till teorilektionerna. 

Studietid

Studietiden är cirka 24 veckor utan uppehåll, plus eventuellt gymnasiearbete.

På sidan www.skelleftea.se/yrkesutbildning hittar du datum då utbildningen startar och slutar. 

Utbildningen är på heltid och omfattar 800 poäng yrkeskurser på gymnasienivå och gymnasiearbete 100 poäng. Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år. 

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. 

I din ansökan behöver du bifoga dina betyg och eventuella arbetsgivarintyg för att delta i urvalet vid antagning.  

Kursplan

Kurs Kurskod Poäng
Lagerprocesser LAGLAP0 200 p
Hantering av varor och gods GODHAT0 200 p
Lastbärare GODLAS0 200 p
Maskinell godshantering GODMAL0 200 p
Gymnasiearbete* GYARFT 100 p

*För gymnasieexamen krävs genomfört Gymnasiearbete om 100 p. Kursen kan väljas till efter samråd med elev och vuxenutbildning.

Ansökan

Länk till ansökan finns på sidan www.skelleftea.se/yrkesutbildning

Där hittar du också datum för sista ansökan och vilket datum utbildningen startar.

Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning.

Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

I samband med ansökan bifogar du kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav.

Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Viktigt att du uppger korrekt mailadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

  • Angivna behörighetskrav
  • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Movant, Sandra Gould på telefonnummer 072-511 81 03 eller e post sandra.gould@movant.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv.
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.