Yrkesutbildning Anläggningsmaskinförare

Brinner du för att köra anläggningsmaskiner? Då är den här utbildningen något för dej. Möjligheterna till jobb är goda, då efterfrågan av förare inom branschen är stor.

Under utbildningen får du köra moderna maskiner som innebär att du alltid får jobba med den senaste tekniken. Du får köra olika anläggningsmaskiner. Du tillbringar mycket tid i maskinerna, både på skolans övningsområde och under praktiken.

Utbildningen sker i samarbete med ME-skolan, som är en del av Maskinentreprenörerna (maskinentreprenörernas bransch- och arbetsgivarorganisation).

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

Upplägg

Under utbildningen får du lära dig att:

  • Köra och underhålla anläggningsmaskiner som grävmaskin och hjullastare
  • Bygga vägar och husgrunder
  • Gräva och lägga vatten- och avloppsledningar
  • Lasta och lossa olika typer av gods och material
  • Läsa ritningar och beskrivningar för bygg- och anläggningsarbeten
  • Arbeta med laser- och GPS-utrustning för höjdmätning och positionering

I utbildningen ingår också APL, arbetsplatsförlagd utbildning. Under APL-perioderna kommer du att vara med om en rad spännande projekt som APL-företagen erbjuder. Under dessa perioder har du också chans att skapa kontakter med företag i branschen som efter avslutad utbildning kan leda till jobb.

Den skolförlagda delen av utbildningen sker både dag- och kvällstid.

Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt gällande avtal. Du måste själv söka anställning som lärling efter avslutad utbildning. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 4200 timmar.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Egna kostnader i utbildningen

Läromedel cirka 2000 kr. Dessutom tillkommer kostnaden för skyddsskor och skyddskläder/varselkläder klass 3.

Du behöver också tillgång till en egen dator som du kan ta med dig till teorilektionerna.

Studietid

Utbildningen är 30 veckor på heltid utan uppehåll. Den omfattar 1200 poäng på gymnasienivå.
-En grupp med åtta deltagare startar 31 augusti 2020 och pågår till 2 april 2021.
- En grupp med åtta deltagare startar 28 september 2020 och pågår till 30 april 2021.

Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kursplan

Kurs Poäng
Anläggningsförare - process 100 p
Anläggningsförare 1 200 p
Anläggningsförare 2 200 p
Anläggningsförare 3 200 p
Anläggningsförare 4 200 p
Anläggning - ledningsbyggnad 200 p
Anläggning - vägbyggnad 100 p

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

Du behöver även ha B-körkort för att kunna framföra anläggningsmaskinen på allmän väg.

I din ansökan behöver du bifoga dina betyg och en kopia på B-körkortet för att delta i urvalet vid antagning.

Branschkrav

B-körkort är ett branschkrav för att få anställning efter avslutad utbildning.

Ansökan

Länk till ansökan finns på sidan www.skelleftea.se/yrkesutbildning.

Sista ansökningsdag är 22 maj 2020.

Ange i din ansökan vilket startdatum du önskar i rutan Övriga anteckningar.Om du inte önskar något specifikt startdatum så anger du bägge startdatumen i rutan Övriga anteckningar.

Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

I samband med ansökan bifogar du kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav.

I din ansökan beskriver du även de eventuella erfarenheter du har av arbete i anläggningsbranschen.

Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:
- Angivna behörighetskrav
- Gällande lagstiftning

Har du frågor

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
ME Annelie Forsell på telefonnummer 08-762 70 86 eller e-post annelie.forsell@me.se.
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
Centrum för studievägledning, CV, på www.skelleftea.se/vux/studie-och-yrkesvagledning.
Där kan du boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.