Yrkesutbildning Industrielektriker

En distansutbildning med 5 laborationsveckor i Skellefteå och 1 laborationsvecka i Sundsvall. Utbildningen genomförs i samarbete med Teknikutbildarna.

Som industrielektriker/automationstekniker installerar och monterar du el- och automationsutrustning till exempel styr- och reglersystem. Andra vanliga arbetsuppgifter för en industrielektriker är service, underhåll och idrifttagning av el- och automatikutrustningar. Du kan vara anställd i ett industriföretag eller i ett installations-/serviceföretag och utföra uppdrag på industrier och offentliga byggnader/anläggningar.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

Upplägg

Kurserna läser du som distansstudier och du gör delproven över webben. Det är 6 laborationsveckor, spritt över studieperioden. 5 av dem gör du i Skellefteå och 1 laborationsvecka gör du på plats i Sundsvall. De innehåller lärarledda teoretiska och praktiska genomgångar samt slutprov.

I utbildningen ingår 8 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, på företag. APL-plats ordnas i samråd mellan dig och läraren.

Mer information och schema får du vid kursstart.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för kurslitterat i form av fakta- och övningsböcker samt för resa och logi vid labbtillfälle i Sundsvall.

Du behöver tillgång till en dator.

Studietid

Utbildningen är på heltid och omfattar 1500 poäng på gymnasienivå. Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Studieperioder som du anger när du söker studiemedel på CSN hemsida. Sök för period 1 först. Period 2 söker du för i slutet av period 1.

Period 1: 2021-03-29 till 2022-01-28, 900 poäng på gymnasienivå.

Period 2: 2022-01-31 till 2022-08-26, 600 poäng på gymnasienivå.

Kursplan

Aktuell kursplan hittar du under fliken Innehåll på Teknikutbildarnas hemsida:
teknikutbildarna.se/kurskatalog/elektrikerutbildning/industrielektriker/

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

I din ansökan behöver du bifoga dina betyg för att delta i urvalet vid antagning.

Branschkrav

Det finns inget branschkrav gällande lärlingstid inom industri då man kan arbeta inom olika branscher. Genom Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) kan du erhålla certifikat som installatioselektriker efter fullgjord utbildning och lärlingstid. Vår utbildning till Industrielektriker är godkänd av ECY för certifikat. Lärlingstiden behöver göras hos ett företag som är anslutet till Installationsavtalet och görs efter avslutad utbildning, totalt 1600 timmar, cirka 40 veckor.

För att få ECY-certifikat så kräver branschen godkänt betyg i matematik 1, svenska 1/svenska som andraspråk 1 och engelska 5, vilket även är många arbetsgivares krav.

Ansökan

Länk till ansökan finns på sidan www.skelleftea.se/yrkesutbildning.

Sista ansökningsdag 2021-02-04

Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

I samband med ansökan bifogar du kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav.

Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post och/eller att du blir kontaktad via telefon. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress och telefonnummer där du kan bli kontaktad i din ansökan. Urval av de sökande sker utifrån:
- Angivna behörighetskrav
- Gällande lagstiftning

Har du frågor

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Teknikutbildarna Anna-Lena Lindholm på telefonnummer 010-122 18 26 eller Christina Olofsson på telefonnummer 010-122 18 04. E post elskola@teknikutbildarna.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv.
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.