Yrkestbildning Installationselektriker

En distansutbildning med 5 laborationsveckor i Skellefteå. Utbildningen genomförs i samarbete med Teknikutbildarna.

Som installationselektriker drar du in ledningar och installerar elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier. En installationselektriker har ett spännande arbete. På nybyggen lägger du ut rör som gjuts in i betongkonstruktionen, monterar in elcentraler där elströmmen ska tas emot och sätter upp kabelstegar och drar kablar. Senare under byggtiden drar du ledningar i rören, sätter upp strömbrytare och vägguttag och monterar upp belysning. En installationselektriker drar också fram ström till fläktar, värmeanläggningar och belysning och ansluter kylskåp och spisar.

Om du arbetar med ombyggnad ingår också att ta bort gamla ledningar. Till din hjälp i arbetet har du ritningar och scheman.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

Upplägg

Kurserna läser du som distansstudier och du gör delproven över webben. Det är 5 laborationsveckor, spritt över studieperioden. De veckorna gör du i Skellefteå. De innehåller lärarledda teoretiska och praktiska genomgångar samt slutprov.

I utbildningen ingår 8 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, på företag. APL-plats ordnas i samråd mellan dig och läraren.

Mer information och schema får du vid kursstart.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för kurslitterat i form av fakta- och övningsböcker.

Du behöver tillgång till en dator.

Studietid

Utbildningen är på heltid och omfattar 1500 poäng på gymnasienivå. Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Studieperioder som du anger när du söker studiemedel på CSN hemsida. Sök för period 1 först. Period 2 söker du för i slutet av period 1.

Period 1: 2021-03-29 till 2022-01-28, 900 poäng på gymnasienivå.

Period 2: 2022-01-31 till 2022-08-26, 600 poäng på gymnasienivå.

Kursplan

Aktuell kursplan hittar du under fliken Innehåll på Teknikutbildarnas hemsida:
teknikutbildarna.se/kurskatalog/elektrikerutbildning/installationselektriker/

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

I din ansökan behöver du bifoga dina betyg för att delta i urvalet vid antagning.

Branschkrav och Yrkescertifikat

Genom Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) kan du erhålla certifikat som installationselektriker efter fullgjord utbildning och lärlingstid.

För att få ECY-certifikat så kräver branschen godkänt betyg i matematik 1, svenska 1/svenska som andraspråk 1 och engelska 5.

Lärlingstiden behöver göras hos ett företag som är anslutet till Installationsavtalet och görs efter avslutad utbildning, totalt 1600 timmar, cirka 40 veckor, vilket även är många arbetsgivares krav.

Ansökan

Länk till ansökan finns på sidan www.skelleftea.se/yrkesutbildning.

Sista ansökningsdag 2021-02-04

Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

I samband med ansökan bifogar du kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav.

Ansökan som inte är komplett behandlas ej

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post och/eller att du blir kontaktad via telefon. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress och telefonnummer där du kan bli kontaktad i din ansökan.
Urval av de sökande sker utifrån:
- Angivna behörighetskrav
- Gällande lagstiftning

Har du frågor

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Teknikutbildarna Anna-Lena Lindholm på telefonnummer 010-122 18 26 eller Christina Olofsson på telefonnummer 010-122 18 04. E post elskola@teknikutbildarna.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv.
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.