Yrkesutbildning Skogsmaskinförare

En utbildning i samarbete med Naturbruksgymnasiet i Burträsk, Norra Skogsägarna, Holmen Skog och Sveaskog.

Skogsmaskinförarutbildningen riktar sig till dig som vill jobba inom skogsindustrin och syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i körning och service med skördare och skotare.

En stor del av utbildningen sker i fält med praktisk körning både i slutavverkning och gallring. I utbildningen ingår också ett antal moduler i Skötselskolan, skogsnäringens gemensamma portal för internutbildning.

I utbildningen ges också möjlighet att ta grönt kort i natur- och kulturmiljövård samt ADR certifikat. Efter avslutad utbildning har den studerande kompetens att arbeta som maskinförare för antingen skördare eller skotare.

Möjlighet till anställning efter avslutad utbildning är god.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

Upplägg

Utbildningen består av teoriundervisning, praktiska övningar och APL, arbetsplatsförlagt lärande. Teorin genomförs delvis som fjärrundervisning som du kan delta på från din hemort. Vissa obligatoriska samlingar för alla deltagare sker på studiecentrum/Naturbruksgymnasiet i Burträsk. Några obligatoriska samlingar sker på studiecentrum i Lycksele eller Burträsk, beroende vad som är närmast din hemort. Dessa samlingar pågår från utbildningsstart till slutet av november. Därefter startar maskinkörning som pågår 4-5 veckor, heltid, måndag – fredag i Burträsk. I januari börjar APL, som du gör på rimligt avstånd från din hemort.

Undervisningen är dagtid och kvällstid.

B-körkort och tillgång till bil och är en förutsättning för att kunna ta sig till APL-plasterna.

Mer information om APL-platser och schema får du vid kursstart.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för eventuella skyddskläder och kurslitteratur.

Du behöver också tillgång till en egen dator som du kan delta med i fjärrundervisning
och ta med dig till den gemensamma undervisningen.

Studietid

Utbildningen är 22 veckor på heltid utan uppehåll. Den omfattar 700 poäng på
gymnasienivå.

Utbildningsstart 2020-10-19. Slutdatum 2021-03-19.

Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kursplan

Kurs Poäng
Skogsskötsel 1 100 p
Terrängtransporter 100 p
Virkeslära 100 p
Virkestransport skotare 100 p
Skogsmaskiner specialisering 200 p
Avverkningsmaskiner 100 p

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett
slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du
är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

Du behöver även ha B-körkort för att kunna framföra skogsmaskinen på allmän väg.

I din ansökan behöver du bifoga dina betyg och en kopia på B-körkortet för att delta i
urvalet vid antagning.

Branschkrav

B-körkort är ett krav som branschen ställer för att få anställning efter avslutad utbildning.

Ansökan

Länk till ansökan finns på sidan www.skelleftea.se/yrkesutbildning.

dir finns även datum för sista ansökan.

Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

I samband med ansökan bifogar du kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav.

I din ansökan beskriver du även de eventuella erfarenheter du har av arbete i skogsbranschen.

Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Viktigt att du uppger korrekt mailadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:
- Angivna behörighetskrav
- Gällande lagstiftning

Har du frågor

Om branschen och framtidens arbetsmarknad, kontakta:
Lisa Lindberg, Norra Skogsägarna på mobil 073-058 43 92 eller e-post lisa.lindberg@norra.se.

Pär Frohm, Sveaskog på mobil 0730 566 134 eller e-post  par.frohm@sveaskog.se.

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Naturbruksgymnasiet Jörgen Malm på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post jorgen.malm@skelleftea.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv.
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.