Yrkesutbildning Bygg och anläggning - Träarbetare

En utbildning i samarbete med Astar.

Tycker du om att skapa något med händerna och samtidigt få vara med och skapa något som är bestående över tid – då kan träarbetare vara något för dig.

Träarbetare, även kallad snickare, arbetar med många olika arbetsuppgifter. Du är med under hela byggprocessen om du arbetar med husbyggnation, från formsättning till takkonstruktioner och inredning. Yrket utövas i många olika miljöer: högt upp i ett höghus, vid byggnation av friggebod eller vid renovering av kök samt kökssättning.

Utbildningen startar under förutsättningen att erforderliga beslut fattas.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

Upplägg

För att du ska få ut det mesta av utbildningen och lära dig snabbt får du praktisera de teorier som du läser.

I utbildningen används Google for Education, som du kan använda via datorn eller genom appar i telefon eller surfplatta. Här får du tillgång till dina kurser och ett samlat material av bland annat filmer, presentationer och övningar. Även läroböcker och annat utbildningsmaterial används i utbildningen.

När du är klar med utbildningen får du betyg i kurserna och diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Diplomet har ett stort värde hos arbetsgivare i branschen.

Egna kostnader i utbildningen

Eleven betalar cirka 1500 kr för skyddskläder. Dessutom tillkommer 1000 kr för digitala läromedel.

Du behöver också en egen dator som du kan ta med dig till teorilektionerna.

Studietid

Studietiden är cirka 14 månader utan uppehåll.

Utbildningen är på heltid och omfattar 1500 poäng på gymnasienivå. Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. Bifoga tidigare studieresultat och eventuella arbetsgivarintyg i din ansökan.

Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning.

Branschkrav

För att kunna fullfölja praktiken under utbildningen är B-körkort en förutsättning. Bifoga en bild på ditt körkort i din ansökan.

För att kunna genomföra lärlingsperioden efter avslutad utbildning är B-körkort ett branschkrav. Även för anställning efter avslutad utbildning kräver arbetsgivare vanligtvis B-körkort.

Kursplan

Kurs Poäng
Bygg och anläggning 1 200 p
Bygg och anläggning 2 200 p
Husbyggnadsprocessen 200 p
Husbyggnad 1 100 p
Husbyggnad 2 200 p
Husbyggnad 3 200 p
Trä 1 – stommar 100 p
Trä 2 – beklädnad 100 p
Trä 3 – montage 100 p
Specialyrken 1 100 p

Ansökan

Länk till ansökan finns på sidan www.skelleftea.se/yrkesutbildning.

Där hittar du också datum för sista ansökan och vilket datum utbildningen startar.

Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning. Bifoga tidigare studieresultat och eventuella arbetsgivarintyg och en bild på ditt körkort i din ansökan.

Om du saknar betyg i svenska eller engelska finns det möjlighet att genomföra en nivåbedömning. På sidan www.skelleftea.se/nivabedomning finns mer information om nivåbedömning. Tag kontakt med vux@skelleftea.se för mer information om nivåbedömning i god tid innan sista ansökningsdag.

Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Viktigt att du uppger korrekt mailadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:
- Angivna behörighetskrav
- Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Astar, Fredrik Eklund på telefonnummer 070-603 33 15 eller e-post fredrik.eklund@astar.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv.
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.