Välkommen till Yttre Ursviksskolans fritidshem

Yttre Ursviksskolans fritidshem ligger i samma byggnad som skolan, som är integrerad i ett lugnt villaområde. Vi har ett vackert läge med närhet till skog och natur med elljusspår, skolskog och grillplats.

På fritidshemmet är vi indelade i två grupperingar, yngre (förskoleklass – årskurs 2) och äldre (årskurs 3 – 5). Vi delar lokal med skola och förskoleklass vilket gör att vi har nära till varandra och får naturligt en helhetssyn av varje barn under hela dagen. Frukost, lunch, mellanmål äter vi i skolans matsal.

Hos oss är det gångavstånd till vatten, där kanotklubben håller till, och har cykelavstånd till badhus och bowling. Det finns bra busskommunikationer, så vi tar oss enkelt till Skellefteå centrum under lov. Där kan vi exempelvis besöka Nordanå kulturcentrum, Exploratoriet (Skellefteås Science Center) klättervägg, minigolf.

Under dagen deltar vi som personal i skolans aktiviteter. Vi leder drama, fritidstid, och deltar i samhällsorientering, matematik, svenska, data, engelska samt naturorienterande ämnen. Likaså är vi med på friluftsdagar, idrottsdagar, aktion julklappen, mullvadsschema (vikarie vid skollärares frånvaro). En av vår personal är riktad mot förskoleklass.

 

 

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.                  

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-08-21