Elektroniska fakturor för leverantörer

Från 1 april 2019 gäller en lag som innebär krav på elektronisk fakturering, nedan kallad e-faktura, från våra leverantörer.

En e-faktura är en faktura som ställs ut, tas emot och behandlas elektroniskt. En PDF-faktura är inte en e-faktura och kan därför inte tas emot av Skellefteå Kommun.


Det finns två sätt att skicka e-fakturor till Skellefteå kommun

Alternativ 1

Skicka kostnadsfritt utan att behöva installera något program.
Registrera dina e-fakturor direkt på kommunens hemsida. Efter inloggning registrerar du din e-faktura i det färdiga formuläret.

Skicka e-faktura (Apix)

 

Alternativ 2

Kolla gärna med ert affärssystemsleverantör om ni har en existerande e-fakturalösning eller företag som tillhandahåller lösningar för e-fakturor.

Observera att PDF-format inte är en elektronisk faktura.

För fullständig e-faktura till Skellefteå kommun gäller följande:

  • Ange fakturaadressen, Skellefteå kommun, GLN kod 7381020360088 eller PEPPOL id. 0007:2120002643.'
  • Ange Skellefteå kommuns sex- eller sjuställiga beställningsreferens på e-fakturan.
  • Uppgifter som reglerats av gemensamt avtal.

Övriga upplysningar

  • Inga expeditions-, fakturerings- eller påminnelseavgifter betalas på e-fakturor till Skellefteå kommun.
  • Kontroll av e-fakturan görs innan den når vårt system och om den är felaktig når e-fakturan aldrig fram.
  • Observera att leverans- och orderbekräftelse inte ska skickas till faktureringsadressen.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter på exempelvis fakturamottagare, betalstatus eller ytterligare information kontaktar du Ekonomicenter leverantör, Leverantörsfaktura
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-01-25