Elektroniska fakturor för leverantörer

Från 1 april 2019 träder en ny lag ikraft som innebär krav på elektronisk fakturering, nedan kallad e-faktura, från våra leverantörer.

En e-faktura är en faktura som ställs ut, tas emot och behandlas elektroniskt. En PDF-faktura är inte en e-faktura och kan därför inte tas emot av Skellefteå Kommun.


Det finns två sätt att skicka e-fakturor till Skellefteå kommun

Alternativ 1

Skicka de 100 första e-fakturor kostnadsfritt utan att behöva installera något program.
Registrera dina e-fakturor direkt på kommunens hemsida ”Skicka-faktura”, efter inloggning registrerar du din e-faktura i det färdiga formuläret.

 

Alterntiv 2

För dig som skickar mer än 100 e-fakturor årligen så kopplas faktureringen ihop med ditt affärssystem. 

Ta kontakt med din affärssystemsleverantör eller företag som tillhandahåller lösningar för e-fakturor.

Observera att PDF-format inte är en elektronisk faktura.

Hur skickar jag en e-faktura till Skellefteå kommun:

Leverantören ska fakturera kunden elektroniskt. Bilagor ska skickas med den elektroniska fakturan, detta ska ske som inbäddad PDF-fil (enligt SFTI-standard). Information om Svefaktura finns att läsa på www.sfti.se alternativt hos er systemleverantör, affärsbank eller eventuellt VAN-företag.

För fullständig e-faktura till Skellefteå kommun gäller följande:

  • Ange fakturaadressen, Skellefteå kommun, GLN kod 7381020360088
  • Ange Skellefteå kommuns sex- eller sjuställiga beställningsreferens på e-fakturan
  • Uppgifter som reglerats av gemensamt avtal

    Övriga upplysningar

  • Inga expeditions-, fakturerings- eller påminnelseavgifter betalas på e-fakturor till Skellefteå kommun.
  • Kontroll av e-fakturan görs innan den når vårt system och om den är felaktig når e-fakturan aldrig fram.
  • Observera att leverans- och orderbekräftelse inte ska skickas till faktureringsadressen.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter på exempelvis fakturamottagare, betalstatus eller ytterligare information kontaktar du Ekonomicenter leverantör, Leverantörsfaktura
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-04-05