Skolfrånvaro

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar.

Skolan ger möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i det gemensamma skolarbetet och genom umgänget med andra elever.

Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet, till att tonåringen oroar sig för en förälder som har problem.

Känner du igen dig? Läs mer om skolfrånvaro och vilken hjälp du kan få till höger.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-05-07