Stress

Barn och ung­do­mar kan kän­na stress och oro på grund av många or­sa­ker, till ex­em­pel för att de vill bli ac­cep­te­ra­de av kam­ra­ter, upp­fyl­la oli­ka ide­al om ut­se­en­de el­ler per­son­lig­het, få höga be­tyg el­ler kom­ma in på rätt ut­bild­ning. Stress kan ock­så be­ro på en job­big si­tu­a­tion hem­ma el­ler oför­måga att kopp­la av ifrån da­ta­spel el­ler so­ci­a­la me­di­er.

Exempel på osunda stressymtom är

 • du sover dåligt
 • du är trött, trots att du sovit bra
 • huvudvärk
 • magont
 • smärta i nacke och axlar
 • hjärtklappning
 • nedstämdhet
 • ångest
 • att du känner dig likgiltig eller ointresserad av det som händer omkring en
 • att lätt blir irriterad och arg över småsaker
 • koncentrationssvårigheter och glömska
 • en känsla av rastlöshet och att du har svårt att koppla av.

Känner du igen dig? . Du kan börja med att berätta hur du känner för en kompis, någon i familjen eller någon annan. Om du inte har någon att prata med finns det information om olika kontaktvägar i länkboxen till höger. Där hittar du också mer information om stress.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07