Tobak

För att få sälja tobak i butik eller partihandel måste man ha ett tillstånd.

Ny tobakslag

Lagen i korthet:

 •  Den som avser sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen och kommunen gör sedan en prövning av personlig och ekonomisk lämplighet.
 • Utökat rökförbud - ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter
 • Läs mer om rökfria miljöer här

Hur gör jag för att ansöka om tillstånd att sälja tobak?

Du ansöker enklast genom vår e-tjänst. Notiser skickas till dig via SMS och e-post när din ansökan handläggs. Du kommer även kunna kommunicera direkt med handläggare i ansökan. E-tjänsten kräver mobilt bank ID. 

Länk till e-tjänst

Du kan även ansöka via blanketter, handläggningstiden tar då längre tid. Följ hänvisningarna nedan för att ansöka via blankett. 

 1. Skriv ut blanketten och bilagan, eller be kommunens kundtjänst att skriva ut dem åt dig. Var noggrann och fyll i hela ansökan. Se till att du bifogar ett egenkontrollprogram och alla övriga handlingar som listas på ansökan. Blanketterna hittar du till höger på denna sida.
  Kommunen har tystnadsplikt och ”får inte röja eller på annat sätt utnyttja vad han eller hon fått veta om yrkeshemligheter eller affärsförhållanden” (Lag om tobak 7 kap 24 §)
 2. Prövning om tillstånd att sälja tobak är förenat med en avgift på 6000 kr. Avgiften betalas in när du skickar in ansökan.
 3. Skicka in ansökan.
 4. Vänta! Nu stämplas ansökan in på kommunen. Saknas det något i ansökan kommer en begäran om komplettering till dig. När ansökan är komplett kommer ett meddelande om att nu börjar handläggaren utredningen. Utredningen kommer att ta 1 – 4 månader beroende på hur snabbt kommunen får svar på sina remisser som skickas till skatt, polis och tull. Tiden börjar räknas från komplett ansökan.
 5. Det är Bygg- och Miljönämnden som tar beslut om att bevilja eller avslå en ansökan. Därför måste hänsyn även tas till nämndens mötesdatum.
 6. Du får ett beslut. Det kan vara positivt och då får du ett tillståndsbevis och kan sälja tobak. Det kan vara negativt och då får du inte sälja tobak. Blir det negativt följer en överklagningshänvisning med i beslutet.

Försäljningstillståndet för detaljhandel söks hos  den kommun där man har sin verksamhet. Den som söker tillstånd ska kunna visa att han eller hon är både personligt och ekonomiskt lämplig för uppgiften. Kommunen får be om yttrande från Polisen och från Skatteverket för att kunna kontrollera de uppgifter som sökande kommer in med. De bilagor som krävs för prövningen anges på blanketten.

Partihandeln söker tillstånd i den kommun de har sitt säte, saknas säte i Sverige söker man tillstånd i den kommun man har ett fast driftställe. Tillstånd till partihandel får inte ges utan polisens och tullens yttrande. De bilagor som krävs för prövningen anges på blanketten.

Avgift för ansökan

Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av försäljningstillståndet. Den avgiften är 6000 kr och fastställs av Kommunfullmäktige i september.

Kommunen får även ta ut en tillsynsavgift. Tillsynsavgiften kommer att debiteras årligen.

Spårbarhetsmärkning av tobak

Du som säljer tobak måste ansöka om en kod för att kunna köpa in tobak från partihandeln. Har du flera försäljningsställen behöver du en kod för varje ställe.

Reglerna om spårbarhets- och säkerhetsmärkning syftar till att motverka den illegala handeln av tobak. Med märkningen kan man följa tobaken från tillverkning till kund.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida

Du kan ansöka på två sätt:

 1. Ansök om identifieringskod hos id-utfärdaren
  Du kan själv ansöka om en identifieringskod hos den behöriga id-utfärdaren.
  Nationell id-utfärdare i Sverige är Allexis s.r.o - ansökan om id-koder kan göras här: https://idissuer.se/

  Du kan också läsa mer om nationell id-utfärdare här
 2. En leverantör ansöker om identifieringskod till dig
  Du uppfylla kravet på att ansöka om en identifieringskod genom att en leverantör (exempelvis partihandlare) ansöker om en identifieringskod till dig.
  Då gäller att:
  • Den som ansöker om en identifieringskod till dig måste vara registrerad och själv ha identifieringskoder.
  • Du måste godkänna att leverantören ansöker om identifieringskod till dig.
  • Den som ansöker om identifieringskod till dig ska informera dig om all registreringsinformation, inklusive alla koder som har tilldelats.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-12-16