Hav, kust och skärgård

Skellefteå är en kustkommun! Kustlinjen från Juvikklubben i söder till Grubbholmen i norr är grovt mätt över 40 mil lång. Därutöver finns 190 namngivna skärgårdsöar och ett stort antal grynnor och skär. Kusten har så länge som människan funnits varit viktig för fiske, jakt och sjöfart.

Klimatet längs kusten skiljer sig från övriga kommuner. Närheten till havet ger en lägre lufttemperatur på senvår och sommar men en högre temperatur på hösten. I november börjar vattnet i de mer skyddade havsfjärdarna att frysa. Längre ut på exponerad kust fryser vattnet senare.

Här hittar du mer information om Skellefteås hav, kust och vackra skärgård. Nedan hittar du också intressanta sidor.

 • Aktiviteter vid kusten

  Läs mer om Aktiviteter vid kusten

 • Bränningar och skär

  Längs Skellefteås kuststräcka finns nästan 200 namngivna öar och ett stort antal grynnor och skär. De kan vara de ogästvänligaste platser vid hårt väder och de mest underbara platser att besöka vid bra väder. Och gränsen däremellan är oftast hårfin.

  Läs mer om Bränningar och skär

 • Fågelskådning

  Skellefteå kommuns långa kustremsa med varierande naturmiljöer bidrar till ett rikt fågelliv med mer än 200 arter.

  Läs mer om Fågelskådning

 • Spår av människan vid kust och hav

  Genom alla tider har kusten varit en miljö där människor har levt och verkat. Vattnet var dessutom i gamla tider något som förenade människor mer än det gör idag, när vi oftast färdas på väl iordningställda och farbara vägar.

  Läs mer om Spår av människan vid kust och hav

 • Vanliga arter

  Den stora variationen av olika vattenmiljöer gör det möjligt för ett stort antal fiskarter att leva här. Totalt sett finns över 30 olika fiskarter naturligt på kusten och i sötvatten. Ytterligare tre arter samt ett par hybrider utplanteras årligen i sportfiske-vatten. I kommunen finns cirka 14 arter som kan räknas som vanliga sportfiskar. Det stora utbudet av vatten och olika fiskarter gör att det över hela året är högsäsong för någon typ av fiske på någon plats i kommunen.

  Läs mer om Vanliga arter

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-05-06