Dans

I Skellefteå kommun finns sedan tidigare en stark danstradition och ett stort intresse för utveckling av dansen som konstform. Kultur Skellefteå söker ständigt nya inspirationskällor och arbetar aktivt att främja dansintresset hos kommun invånare genom inköp och distribution av dansföreställningar samt samarbete med lokala kulturföreningar och internationella aktörer.

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2018-09-25
Evenemang

SE dans

SE dans, är en serie dansföreställningar, där vi vill lyfta fram dansens olika uttryck till publiken i Skellefteå.

Läs mer